20. 8. 2019

Povodí Ohře připravuje další etapu vysazování původních dřevin v okolí toků

Obnova břehových porostů dřevin s cílem osázet břehy toků původními dřevinami je cílem státního podniku Povodí Ohře. Poukázal na to dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský s tím, že Povodí již loni vysadilo v rámci obnovy stovky kusů dřevin a keřů.

Povodí přitom vykácelo na přelomu let 2014 a 2015 porosty nepůvodních monokulturních
topolových stromořadí. Podle mluvčího byl důvodem především špatný zdravotní stav topolových alejí a s tím související velká míra ohrožení jak osob, tak majetku v dosahu vegetace. Při obnově břehových porostů původními dřevinami přitom Povodí počítá s takzvaným etapovým přístupem, který by měl zabezpečit požadavek na různověkost porostů, který se jen velmi těžko dociluje, ačkoli je pro ochranu přírody je principiálně velice důležitý.

„Jako nejzávažnější komplikaci vidíme v zajištění vhodného sadebního materiálu v námi předeslané druhové skladbě a hlavně požadované kvalitě, kde jedním z našich cílů bylo sázení již zapěstovaných stromků ve velikosti minimálně dvou metrů. Sucha v roce 2015 pro mnoho pěstitelů tohoto sadebního materiálu byla fatální a zabezpečení kvality bylo pro mnoho z nich neřešitelným problémem. I tuto komplikaci se nám nakonec podařilo překonat, sadební materiál se opatřil a mohl se vysázet,“ uvedl Svejkovský. „Pokud se bavíme o břehových porostech na parcele státu, které z hlediska toku mají své nenahraditelné stabilizační funkce u neupravených koryt řek a potoků, je existence a zajištění funkčního porostu jedním ze základních úkolů, který nám byl dán do vínku,“ podotýká mluvčí.

Akce rozptýlené po katastrech jednotlivých obcí a omezené na dílčí seče mají zabezpečit kontinuitu porostních skupin v celé linii toku a změna skladby dřevin zvýší celkovou odolnost proti dosud známým, především biotickým, činitelům. Po těchto zkušenostech Povodí Ohře bude ve svém úsilí pokračovat. Již nyní se připravují akce na rok 2016.

Obnova břehových porostů v roce 2015 v číslech:

V říjnu 2015 byla na závodě Terezín provedena náhradní výsadba stromů v břehovém porostu vodního toku Ohře (Poplze) v počtu 45 ks, Mšenského potoka (Mšené Lázně) v počtu 25 ks a na provozu Žatec byla provedena výsadba dřevin v břehovém porostu vodního toku Ohře (Prkenná v počtu 28 ks, Lenešice v počtu 48 ks, Tvršice v počtu 87 ks, Skupice v počtu 100 ks, Kystra v počtu 30 ks). Výsadba na závodě Terezín byla provedena vlastními zaměstnanci, kteří vysázeli celkem 363 stromů.
V listopadu 2015 byla na závodě Chomutov provedena náhradní výsadba dřevin v břehovém porostu vodního toku Bílina v úseku Křemýž – Ohníč v počtu 152 ks stromů, 270 ks keřů a v úseku Hostomice – Chotějovice 104 ks stromů. Výsadba na závodě Chomutov byla provedena dvěma zhotoviteli, kteří vysázeli celkem 256 ks stromů a 270 ks keřů. Ve výše uvedených úsecích vodních toků byly ponechány mezery pro dosázení semenáčů topolu černého, které budou vypěstovány v roce 2017 ve VÚKOZ Průhonice.

Naše voda, ilustrační foto archiv Naše voda (plantáž na pěstování topolů)

12.2.2016 14.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1