30. 3. 2023

7.3.2022 11.43, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Odry zlepšuje ekologické funkce vodních toků

Postupnou změnou společenských vztahů některá vodní díla, úpravy toků, ztratily svůj účel a je možno přistoupit k revitalizacím, případně renaturacím. Jezy a spádové objekty, které slouží nadále zásobování vodou nebo nutným stabilizacím městských tratí, je možno řešit zprůchodněním pro vodní živočichy pomocí rybích přechodů.

Významným počinem je například zprůchodnění bystřiny Mohelnice, levostranného přítoku Morávky, kde bylo v letech 2015 – 2021 zprůchodněno 21 spádových stupňů. V kategorii mezinárodních prioritních koridorů státní podnik Povodí Odry připravuje na Odře zprůchodnění jezu Zábřeh, dvou larsenových stupňů mezi přítoky Ondřejnicí a Lubinou a jezu ve Studénce. Tak bude zajištěn vstup pro rybí obsádku do CHKO Poodří. Výhledově pak bude připravováno zprůchodnění jezů v Bartošovicích, Jeseníku nad Odrou a Mankovicích, tzn., že budou odstraněny migrační překážky i v CHKO Poodří. Na řece Olši je pak v této kategorii řešeno zprůchodnění posledních migračních překážek na jezu v Dětmarovicích a v rámci odstraňování důlních škod také na jezu Sovinec v Karviné, který bude snesen.

„V budoucím období začneme připravovat zprůchodnění objektů na řece Opavě a Moravici, které je vázáno zejména na tah lososa obecného. V kategorii národních prioritních koridorů probíhá v současnosti příprava revitalizace na řece Olši v úseku Vendryně – Bukovec, v rámci níž proběhne zprůchodnění čtyř migračních překážek,“ vysvětlil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček a dodal: „ Současně se také věnujeme řece Ostravici, kterou jsme postupně zprůchodnili tzv. Jamborovými prahy v centru Ostravy, rybochody na Hrabovském jezu a Staroměstském stupni ve Frýdku-Místku, upravili jsme Lískovecký jez, kde pokračujeme současnou výstavbou dvou balvanitých skluzů, došlo k vybudování čtyř nových balvanitých skluzů v polních tratích a připravujeme ke zprůchodnění stupeň Riviéra ve Frýdku-Místku a postupně stavbu 4 dalších balvanitých skluzů mezi Ostravicí a Baškou.“

Dosažení dobrého ekologického stavu nebo dobrého ekologického potenciálu lze dosáhnout přiblížením se přirozenému vodnímu toku obnovou jeho členitosti, vytvořením přirozených úkrytů a podmínek pro život ryb, obnovou migrační prostupnosti, retencí vody v území a zvýšením krajinotvorné a estetické funkce toku. V současnosti vodohospodáři připravují revitalizace toků Ondřejnice, Liščího potoka a Pustějovského potoka. Letos bude zahájena revitalizace Opusty.

Tyto revitalizace spočívají v úpravě stávajících koryt vodních toků, které způsobí rozvolnění toku a následné přirozené tvarování koryta toku. Všechny tyto úpravy jsou doplněny o zřizování tůní, které představují významný biotop a obohacují revitalizované části území,“ uzavřel Břetislav Tureček. V rámci revitalizací dochází také ke kácení nepůvodních druhů dřevin a následně je prováděna náhradní výsadba dřevin odpovídající stanovištním podmínkám.

Mezi úspěšně realizovaná revitalizační opatření na vodních tocích ve správě Povodí Odry, státního podniku v minulých dvou letech patří například protipovodňová ochrana intravilánu obce Karlovice a začlenění území poničeného povodní do intravilánu obce se zachováním přírodě blízkého charakteru území. Navržená úprava spočívala v realizaci částečně suchých koryt – terénních průlehů nebo příkopů, úpravě toku, úpravě terénu, výsadbě zeleně a vyvolaných přeložek inženýrských sítí. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši 15 mil. Kč. Dalším úspěchem byla revitalizace Rychtářského potoka v k. ú. Budišov nad Budišovkou, kde bylo stávající koryto zasypáno a nové koryto bylo rozvolněno na přilehlých pozemcích. Rozvolnění trasy koryta bylo doplněno průtočnými, bočními i samostatnými tůněmi. Vegetační úpravy – výsadba keřů a stromů dotvořily krajinný ráz nově vytvořené potoční nivy. Celkové náklady na přípravu a realizaci tohoto opatření byly ve výši 3 mil. Kč.

Od dřívějšího pojetí přípravy jiných protipovodňových opatření se záměr ochrany před povodněmi v povodí horní Opavy, kde patří i výstavba vodní nádrže Nové Heřminovy, odlišuje systematičností řešení environmentální problematiky. Opatření na horní Opavě představují komplexní soubor činností, zahrnující jak preventivní technická protipovodňová opatření, tak opatření ke zlepšení vodního režimu v krajině či revitalizace a opatření na omezení vodní eroze. Vedle dosažení potřebné ochranné funkce byly brány v úvahu i environmentální souvislosti zvažovaných opatření. Zcela ojedinělým prvkem je pak Obtok zátopy nádrže Nové Heřminovy pro zajištění migrační prostupnosti. Obtokem nádrže je označován soubor zařízení navržených za účelem migračního zprůchodnění vodního díla Nové Heřminovy. Aby nevypadal obtok jako technické dílo, jsou vhodné úseky obtoku doplněny o vodní prvky, jako jsou meandry či tůně. Koryto tak svým charakterem zajistí životní podmínky pro různé druhy živočichů.

Zdroj a foto (revitalizace Rychtářského potoka) Povodí Odry

 

 

7.3.2022 11.43, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

K PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECHK PŘÍRODĚ BLÍZKÉ HOSPODAŘENÍ V BRDECH
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2