25. 6. 2024

Povodí Odry: Rok 2023 bude patřit v rámci investic ke stavebně nejnáročnějšímu období

Povodí Odry plánuje pro rok 2023 investice ve výši zhruba 900 mil. Kč, z toho 318 mil. bude hrazeno z vlastních zdrojů Povodí Odry, přibližně 556 mil. Kč z dotačních prostředků Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí a na odstraňování důlních škod přispěje firma OKD a.s. kolem 24 mil. Kč. Uvedla to Šárka Vlčková, mluvčí podniku.

Současně plánují opravy v celkové výši necelých 146 mil. Kč financované hlavně z vlastních zdrojů podniku. Nejvýznamnějšími stavbami, které byly zahájeny v minulém období a budou dokončeny v tomto roce, jsou rekonstrukce vodního díla Morávka, Žermanický přivaděč II. etapa a hráze v ústí Ropičanky a Sadového potoka v Českém Těšíně.

Rok 2023 bude finančně velice náročný. Máme naplánovány velké stavební akce jednak v oblasti protipovodňových opatření, ale také v rámci oprav drobných vodních toků.  Současně budeme pokračovat v dlouhodobější snaze o postupné zajištění migrační průchodnosti vodních toků,“ informoval generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč a dodal: „ Největší investiční akcí, která byla zahájena koncem loňského roku, jsou ochranné říční hráze podél Odry v Bohumíně – Pudlově, jejichž dokončení předpokládáme v roce 2025 v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE. Dále letos dokončíme rozsáhlou rekonstrukci vodního díla Morávka, které pak převede bezpečně až 10 000-letou povodňovou vlnu a neposledně ukončíme protipovodňová opatření pro Český Těšín, lokalitu Kamenec. Novou zahajovanou stavbou za zhruba 41 mil. Kč bude zprůchodnění spádových stupňů na řece Odře v Jistebníku – Košatce a zprůchodnění jezu Dětmarovice na řece Olši za cca 21 mil. Kč. V oblasti zpřírodnění vodních toků by měla být dokončena revitalizace Opusty za 7,3 mil. Kč. Řeka Olše bude zprůchodněna odstraněním jezu Sovinec bez náhrady, protože ztratil svůj účel, s ohledem na doznění důlních vlivů,“ uzavřel Jiří Tkáč.

„V rámci odstraňování důlních škod zahájíme rekonstrukci jezu Ráj na řece Olši. Jedná se o stavbu za 95 mil. Kč, která bude dokončena v roce 2024. Současně využijeme letošní rekonstrukce Žermanického přivaděče II. etapy a v tomto úseku provedeme opravu dvou spádových stupňů za cca 25 mil. Kč. Zároveň dokončíme rekonstrukci a opravy na vodním toku Gručovka v Lukavci za cca 33 mil. Kč. Také nás čeká pokračování v odstraňování rozsáhlých povodňových škod z roku 2021 na bystřině Bělé v Bělé pod Pradědem, kdy úplné dokončení plánujeme na rok 2024. Na poli bezpečnosti chceme letos zahájit, v rámci V. etapy protipovodňových opatření financovaných MZE, modernizaci vodního díla Baška za účelem bezpečného převedení 1000-leté vody s předpokladem obnovení funkce nádrže a zejména rekreace na ní v sezóně 2025. Stěžejní je průběžná projekční a majetkoprávní příprava opatření na horní Opavě s postupnou realizací jednotlivých staveb. Letošní nově zahájenou stavbou bude na řece Opavě rekonstrukce jezu Brantice s předpokládanými náklady ve výši 180 mil. Kč a dále plánujeme zahájit výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Zátoru a další opatření v úhrnné částce necelých 70 mil. Kč,“ doplnil technický ředitel Břetislav Tureček.

V roce 2023 by měly být dokončeny také práce, které spočívají ve výstavbě hrází, opěrných zdí, úpravy toků a odvodnění, a to vše na přítocích do řeky Olše – Ropičance s Rakovcem a Sadovém potoku. Po dokončení těchto protipovodňových opatření navrhneme v Českém Těšíně – lokalitě Kamenec změnu záplavového území, aby byl v této oblasti umožněn další rozvoj. Po dokončení protipovodňových opatření v oblasti toku Opavy a podél Hlučínského jezera bude i zde náš podnik zajišťovat návrh změny záplavového území. Povodí Odry, státní podnik se ale věnuje i systematicky a dlouhodobě drobným vodním tokům a letos zajistí provozní studii Podleského potoka a jeho přítoků v Ostravě. A jako reakci na přívalovou povodeň 2022 na Vojtovickém potoku v Bernarticích u Javorníku bude zhotovena pro tuto oblast nová srážkoměrná a vodoměrná stanice v rámci preventivních opatření ke zmírnění povodňových škod, kterých spolehlivě budeme provozovat již kolem 175. Jako každoročně budeme v rámci péče o jakost vod provádět provozní monitoring jakosti povrchových vod v řekách a nádržích, kterému podnik věnuje kolem 25 mil. Kč ročně.

„Koncepce vodního hospodářství povodí Odry vychází z Plánu dílčího povodí Horní Odry a Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry,“ dodal na závěr generální ředitel Jiří Tkáč.

Naše voda, ilustrační foto: POD

2.2.2023 9.41, Rubrika: Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝVÝROČÍ 110 LET ÚPRAVNY VODY KÁRANÝ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
P
Ú
S
Č
P
S
N
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5