14. 11. 2019

Povodí Odry rekonstruuje suché nádrže Lutyňka a Hlínský

Povodí Odry zahájilo kompletní rekonstrukce suchých nádrží Lutyňka a Hlínský, které Povodí převzalo po transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS). Informoval o tom dnes obchodní ředitel Povodí Čestmír Vlček.

Obě rekonstrukce vyjdou podle jeho údajů zhruba na 20 milionů korun a bude jimi zajištěna bezpečná funkčnost nádrží, lepší přístupnost a možnost jejich údržby. Zhruba rok od převzetí suché nádrže v Dolní Lutyni byl státní podnik Povodí Odry nucen přistoupit ke kompletní rekonstrukci hráze nádrže, a to hned z několika důvodů: po červencových dešťových srážkách v roce 2011 došlo již po několikáté k ucpání spodní výpusti hráze, a tudíž i naplnění nádrže. Při této události pak byly zjištěny silné průsaky při vzdušné patě hráze, které dosahovaly hodnot 10 až 15 l/s. „Na základě těchto skutečností jsme museli prostudovat příslušné projektové dokumentace této nádrže a zejména zjistit postup provádění sypání hráze. Současně byl proveden podrobný geologický průzkum, kterým byla odhalena různorodá skladba materiálů v násypu hráze. Kompletní rekonstrukce byla nevyhnutelná,“ vysvětluje Miroslav Janoviak, investiční ředitel státního podniku Povodí Odry.

Při samotném projektování bylo přitom vybráno jako nejvhodnější řešení provedení návodního těsnění. Zároveň s tím byla navržena k odstranění stávající nekapacitní spodní výpusť, která by měla být nahrazena novou výpustí s takovou úpravou nátoku, která zabrání zanášení výpusti. Součástí této stavby bude také přemostění bezpečnostního přelivu a vybudování obslužných komunikací, které zde zcela chyběly. Pro zlepšení provozu nádrže bude dílo osazeno zařízením pro měření vodní hladiny s přenosem údajů na dispečink státního podniku Povodí Odry.

Podobná situace nastala také u další suché nádrže, kterou státní podnik Povodí Odry převzal při transformaci ZVHS. Konkrétně jde o suché nádrže Hlínský. Protože jsou obě nádrže v havarijním stavu, čeká je také celková rekonstrukce. Nádrže se nacházejí na potoce Hlínský, který se vlévá do Hodoňovického náhonu v katastru Místek v části statutárního města Frýdek-Místek. „Samotná rekonstrukce bude spočívat v odlesnění a odtěžení části zátopy, odtěžení hrází a demontáži bezpečnostního přelivu a demontáži potrubí spodních výpustí. Po demontážích budou provedeny objekty spodních výpustí, nasypány nové hráze a vybudovány bezpečnostní přelivy. Z důvodu zajištění údržby budou do nádrží realizovány nové sjezdy,“ vysvětluje Janoviak postup rekonstrukce.

Obě stavby byly zahájeny v listopadu 2012, ukončení prací je naplánováno na září 2013. Financování těchto akcí je zajištěno z programu Ministerstva zemědělství ČR „129 120 Podpora prevence před povodněmi II“. Náklady stavebních prací na akci  Lutyňka se budou pohybovatřádově kolem 13 milionů korun a u akce Hlínský ve výši přibližně 7 milionů korun. Uvedenými rekonstrukcemi bude zajištěna bezpečná funkčnost nádrží, jejichž hlavním úkolem je transformovat průtoky z přívalových srážek, a to až do výše 100letého odtoku na neškodný odtok. Dojde také ke zlepšení přístupnosti a možnosti údržby vodních děl a také k zajištění okamžité informovanosti správce toku o stavu hladiny pomocí dálkového přenosu dat.

Naše voda

5.12.2012 12.07, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ETIOPIE - VODA PRO AFRIKUETIOPIE - VODA PRO AFRIKU
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Listopad 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1