24. 9. 2018

Povodí Odry dokončilo opravu balvanitého skluzu na Ostravici

Státní podnik Povodí Odry dokončil opravu balvanitého skluzu na vodním toku Ostravice ve Frýdlantě nad Ostravicí, v lokalitě nad Harcovským mostem. Informovala o tom Kateřina Šreková ze společnosti SILVER B.C., s. r. o.

Úprava probíhala od letošního února a jejím cílem bylo stabilizovat koryto, zabránit postupující zpětné dnové erozi a zajistit bezpečné převedení průtoků Q20 – Q100. Balvanitý skluz bude prostupný pro všechny vodní živočichy a nebude tvořit migrační bariéru. Oprava přišla státní podnik Povodí Odry zhruba na 5,8 milionu korun bez DPH.

Stavba byla prováděna na suchu. Pro potřeby vybudování srubové konstrukce přelivné hrany byl na pravém břehu vybudován dočasný obtok. Kvůli probíhající rekonstrukci vodního díla Šance bylo nutné zajistit citlivé a zodpovědné řízení odtoku z této přehrady. „Horní hrana skluzu byla provedena z modřínové kulatiny jako klenbovitá srubová konstrukce vyplněná lomovým kamenem, která je zakotvená do břehů pomocí betonových bloků obložených dlažbou z kamene. Skluzová plocha je tvořena balvany o velikosti zhruba 1,2 m uloženými na výšku těsně za sebou, tak aby bylo dosaženo co největší drsnosti. Balvany byly dále pro maximální stabilitu vyklínovány menšími kameny. Spodek skluzu je stabilizován dvojitým prahem z modřínové kulatiny zakotvené do dna. Břehy skluzu jsou opevněny kamenným záhozem s plynulým přechodem na stávající opevnění. Pod balvanitým skluzem bylo provedeno opatření k ochraně vodních živočichů před přirozenými predátory především z řad ptáků. Na dno bylo umístěno zhruba 40 velkých kamenů, které budou sloužit jako zastíněné skrýše pro ryby,“ vysvětluje investiční referent státního podniku Povodí Odry Tomáš Deml s tím, že ještě před samotnou stavbou byl ve dvou etapách proveden odlov ryb a chráněných říčních živočichů, především početná populace raků, kterým se v tomto úseku toku velmi daří (sesbírána byla více než stovka raků).

Všichni vodní živočichové byli přemístěni na nové stanoviště přibližně 500 metrů proti proudu, aby nebyli ovlivněni zákalem z probíhajících prací v korytě. Pečlivě byly vybírány i stromy ke kácení, aby padly jen ty, jejichž vykácení stavba bezpodmínečně vyžadovala. Letos na podzim státní podnik Povodí Odry provede náhradní výsadbu břehové a doprovodné zeleně.

Naše voda, foto: SILVER B.C., s. r. o.

27.6.2016 10.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Září 2018 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotoblog

více >

Spolek Vltavan - žehnání replice šífuSpolek Vltavan - žehnání replice šífu
Projekt „Vodní doprava na řece Vltavě před sto lety“

Video dne

více >