24. 7. 2019

Povodí Odry a Český rybářský svaz podepsaly dohodu o spolupráci

Vůle obou stran ke spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí je předmětem dohody o spolupráci, kterou podepsal generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Pagáč se zástupci Českého rybářského svazu. Informoval o tom obchodní ředitel Povodí a technický ředitel Čestmír Vlček.

Za rybáře přitom dohodu podepsali předseda Českého rybářského svazu, z. s., územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko Miloš Martínek a jednatel svazu Přemysl Jaroň. Dohoda bude platit následujících deset let a vyjadřuje vůli dotčených institucí spolupracovat v zájmu ochrany životního prostředí, minimálního dotčení nebo ohrožení ekosystému vodních toků a nádrží při výkonu zákonných povinností správce povodí, stejně jako při výkonu rybářského práva ze strany rybářů. Spolupráce bude spočívat ve vzájemném poskytování informací. Ze strany Povodí Odry půjde kupříkladu o informace týkající se plánovaných a připravovaných opatření spočívajících v úpravách a údržbě koryt vodních toků a nádrží, kdy mohou být dotčeny rybářské zájmy. Tyto informace budou poskytovány již ve fázi projektové přípravy. Český rybářský svaz bude recipročně informovat o zarybňovaných úsecích, tak aby se ryby zbytečně nevysazovaly do lokalit s připravovanými stavebními či údržbářskými záměry.

„Konkrétní naplnění spolupráce směřuje ke společné ochraně zájmů obou stran dohody a obsahuje například ustanovení o zjišťování stavu a čistoty vod v nádržích společnými kontrolami a na základě zjištěných skutečností budou přijímána opatření k odstranění nežádoucích jevů. Dále ustanovení o záměru formou vyvážené rybí obsádky zejména na VD Slezská Harta a VD Žermanice ovlivňovat kvalitu vody, především potlačení rozvoje řas a sinic a dalších, stejně tak ustanovení týkající se péče o čistotu a pořádek na březích toků i nádrží. Dle dohody budou dále učiněny kroky ke spolupráci při využívání rybochovných zařízení, bude hledáno řešení k omezení vnosu fosforu a dusíku do nádrží, budou předávány informace o vodohospodářských haváriích s možným úhynem ryb a naopak členové ČRS budou pravidelně školeni o povinnostech při zjištění havárie podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, vysvětluje Čestmír Vlček s tím, že dohoda obsahuje také mnoho dalších konkrétních bodů spolupráce a vyjadřuje vůli obou stran o dosažení společných cílů způsobem, který bude vyhovovat zájmům obou smluvních partnerů, aniž by byl protěžován zájem jen jedné ze stran.

„Dohoda je podepsána na následujících deset let a ukazuje, že lze takto spolupracovat mezi partnery, kteří se setkávají (mnohdy i střetávají) „u vody“, aniž by se museli přesvědčovat, čí zájem je přednější,“ dodal Vlček. S jejím obsahem budou podle něj seznámeni jak členové místních organizací Českého rybářského svazu, tak pracovníci vodohospodářských provozů státního podniku Povodí Odry.

Naše voda, foto z podpisu dohody: Povodí Odry

13.4.2016 13.20, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKOJEZERO PLASTIRAS S PŘEHRADOU - ŘECKO
Aitor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4