4. 6. 2020

Povodí Moravy zvažuje budování přehrady

O stavbě vodního díla, které by pomohlo řešit období sucha a důsledky povodní, se nyní opět diskutuje na severu Olomouckého kraje. Informuje o tom Přerovský a hranický deník.

Povodí Moravy podle něj  hodlá zpracovat studii, která má posoudit dopady stavby přehrady u Hanušovic. Pokud by nádrž vznikla, voda by zaplavila údolí řek Moravy a Krupé. Zbudování přehrady by se tak silně dotklo obyvatel Malé Moravy a Starého Města. Ani v jednom z těchto sídel úvahy o stavbě nadšení rozhodně nebudí. Vodní dílo Hanušovice se objevuje v různých strategických dokumentech řadu let. Ve třetím čtvrtletí letošního roku chce Povodí Moravy nechat k tomuto záměru vypracovattechnicko­ekonomickou studii s předpokládanou cenou dva a půl milionu korun. Jejím cílem bude posoudit zásadní aspekty potenciální výstavby vodního díla.

„Studie by měla posoudit mimo jiné dopady na současný stav území a stavby v něm, na jakost vody, socioekonomické dopady. Součástí studie by měl být též legislativní rozbor a finanční analýza,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Studie by měla porovnat různé velikosti vodního díla a případně doporučit nejvhodnější variantu. S možností stavby přehrady již počítají takzvané Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje. Lokalita potenciálního vodního díla u Hanušovic je v dokumentu zanesena jako územní rezerva pro plochu pro akumulaci povrchových vod. Zda a v jakém rozsahu přehrada vznikne, v tuto chvíli není jasné. Určité vodítko dává čtyři roky starý dokument ministerstev zemědělství a životního prostředí. Podlenějby přehrada v těchto místech mohla mít objem až 135 milionů metrů krychlových, což odpovídá objemu vodní nádrže Vranov. V tomto parametru by byla sedmá největší v Česku.

Hráz přehrady by se měla nacházet pod hanušovickým kamenolomem. Samotné město by voda nezasáhla, hladina jedné větve nádrže by ale mohla dosahovat až k Podlesí, druhé větve až k Chrasticím. Voda by zatopila osadu Vlaské, dvě hlavní silnice a dvě železniční tratě. Nejvíce by se stavba přehrady dotkla Malé Moravy. Ta se záměrem vyslovila nesouhlas již v minulosti a odmítavé stanovisko drží stále.„Nám by to zkomplikovalo veškerý život v obci. Zatopily by se příjezdové cesty do některých místních částí, obrovsky by se prodloužila doba dojezdu do Hanušovic a do Šumperku,“ objasnil postoj obce starosta Malé Moravy Antonín Marinov. Nadšení úvahy o stavbě přehrady nebudí ani ve Starém Městě.„Znamenalo by to silné znevýhodnění ve všech oblastech. Zmizelo by železniční spojení údolím řeky Krupé i hlavní přístupová cesta od Hanušovic. To by bylo neštěstí,“ řekl starosta Starého Města Jiří Kamp.

V červnu absolvoval na kraji jednání za účasti představitelů Povodí Moravy, kde se na problematiku přehrady dotazoval. „Řekli nám, že záměr vyloučený není, ale v dohledné době by se nic dělat nemělo. Bohužel současná vedra a sucha nahrávají tomu, že se tyto záměry mohou oprášit a třeba se i uskuteční,“ uvažuje starosta Kamp. Právě k řešení dopadů klimatických změn by měla přehrada nad Hanušovicemi přispět. Fungovala by především jako vodárenský zdroj pro horní a střední Pomoraví, sloužit by mohla i k ochraně před povodněmi, akumulaci vody v obdobích sucha a pro energetické účely.

Mluvčí Povodí Moravy nicméně připomenula, že připravovaná studie je pouze prvotním ověřením, zda je u Hanušovic reálné pokračovat s přípravami stavby. „Případný další postup bude spojen s širokou a otevřenou debatou s dotčenými orgány, samosprávami a odbornou i laickou veřejností,“ uvedla Tomíčková.

Zdroj: Přerovský a hranický deník, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

13.8.2015 10.55, Rubrika: Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5