18. 7. 2019

Povodí Moravy zahájilo výstavbu protipovodňových opatření ve Svitavách

Úpravy koryta řeky, jeho zkapacitnění, ale také nové opěrné zdi a mobilní protipovodňové uzávěry. Taková jsou podle mluvčího státního podniku Povodí Moravy Petra Chmelaře některá z protipovodňových opatření, která mají ochránit Svitavy před padesátiletou vodou. 

Realizaci 3. etapy protipovodňové ochrany Svitav zahájilo Povodí Moravy na podzim, hotovo bude na jaře 2019. V sedmnáctitisícovém městě se při povodních před dvaceti lety celkové škody vyšplhaly na téměř 70 milionů korun. Zaplaveno bylo více než dvě stovky rodinných domů. Protipovodňová opatření zajistí ochranu města na průtok padesátileté povodně a ochrání 600 obyvatel Svitav na území pokrývajícím více než 15 hektarů. V chráněném území se nachází 150 bytových a rodinných domů. Odhadovaná hodnota majetku, kterou budou nová opatření chránit je 700 milionů.

Rozlití velké vody zabrání nové opěrné zdi v délce 885 metrů, ve spodním úseku toku, tj. od mostu v ulici U Tří dvorů po most v ulici Říční, dojde navíc k rozšíření koryta i odstranění nánosů. Na několika místech budou tato opatření doplněna mobilními protipovodňovými uzávěry, které budou bránit vniknutí vody do objektů. V horním úseku toku (od mostu na ulici Říční) půjde především o úpravu koryta toku s navýšením ochranné hrázky a úpravu zaústění Lačnovského potoka. Stávající mostky kvůli změnám parametrů koryta budou odstraněny a nahrazeny novými, u výustí dojde k osazení zpětnými klapkami. Ve vytipovaných místech proběhne výsadba doprovodného břehového porostu.

V rámci realizace stavby bude nutná dočasná jednostranná uzávěrka jednoho jízdního pruhu silnice I/43 Svitavy – Lanškroun v úsecích, které bezprostředně sousedí s korytem potoka a úplná uzavírka ulice U Tří dvorů. Komunikace budou uzavřeny vždy pouze po dobu výstavby v blízkosti těchto komunikací.

Předpokládaná cena opatřením proti velké vodě činí 54 milionů. Stavba bude financována 85% z dotace Ministerstva zemědělství, zbylé náklady uhradí Povodí Moravy a město Svitavy na základě společné smlouvy. Stavba byla zahájena 20. 9. Termín ukončení je naplánovaný na březen 2019. Etapa navazuje na dokončenou první a druhou etapu, v rámci kterých vodohospodáři provedli celkové úpravy koryta řeky ve Svitavách a vybudovali opěrné zdi a kamenné zídky.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

19.10.2016 15.22, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4