11. 7. 2020

Povodí Moravy zahájilo opravu hráze vodní nádrže Plumlov

Stavebníci již v těchto dnech zahájili opravy Plumlovské přehrady. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Jednou z prvních činností bude podle ní vybudování manipulační ochranné hrázky staveniště před vyššími průtoky, následované dalším záchranným odlovem ryb z laguny. Náročná rekonstrukce návodního líce a koruny si vyžádá 136 milionů korun a podle smlouvy má být celá dokončena v září příštího roku. Přípravu a předávání stavby doprovází nyní vybudování manipulační hráze, která bude sloužit jako ochrana staveniště před vyššími průtoky a přibližně pětiletou vodou.

„Průtahy při přípravě této veřejností i médii očekávané akce jsme nemohli nijak ovlivnit,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík. Zdlouhavé projednávání bylo podle něj přímo úměrné velkému objemu potřebných financí, ale také nezbytné vzhledem k dodržení zákonných postupů. Připomněl například odvolávání v tendrech neúspěšných firem a následné dlouhé zákonné lhůty pro vyřízení těchto podnětů. „Veškeré námitky se ukázaly jako neopodstatněné, ale až po několika měsících,“ dodal Světlík.

Vodohospodáři naplánovali i další záchranný odlov ryb z laguny, museli jej však přesunout až na týden od 17. září. Kvůli technicko-bezpečnostní prohlídce totiž snížili o jeden metr hladinu výše položeného Podhradského rybníka, což okamžitě zvýšilo odtok z nádrže a také průtok v Hloučele. Snížení hladiny v laguně, odvodňovacím příkopu i v přilehlých plochách dna před hrází nyní napomohou přes výpustnou věž nainstalované savky. Ty se osvědčily už při dřívější těžbě sedimentů ze dna nádrže. Zahájení záchranného odlovu ryb však navíc podmiňují příznivé klimatické podmínky.

Sedimentů zbavený Podhradský rybník posloužil letos při stále vypuštěné nádrži Plumlov alespoň k částečnému prodloužení koupací sezóny. „Zatímco dříve byl problém s kvalitou vody velmi brzy, nyní se zde lidé koupali bez použití chemických přípravků až do poloviny srpna,“ připomněl ředitel závodu Horní Morava David Fína. Jedním z opatření správce toku na získání a udržení čistoty vody je i plánované vybudování tzv. litorálních zón, které dokáží částečně eliminovat zvýšený přísun živin ve vodě.

Před samotným napouštěním nádrže Plumlov plánuje Povodí Moravy vybudovat na přítoku zařízení na srážení fosforu ve vodě, což výrazně omezí objem živin pro sinice. Tato technologie se výborně osvědčila i na Brněnské přehradě. „Podle letošních zkušeností s kvalitou vody na Podhradském rybníku chceme předejít tomu, aby splašky znečištěná voda z obcí tekla do Plumlovské přehrady,“ vysvětlil Fína.

Oprava plumlovské hráze patří mezi jednu z nejnáročnějších vodohospodářských akcí v ČR. Náročná bude zejména sanace podloží před návodní zdí štěrkopískovými pilíři a stavba nového mostu včetně bourání konstrukce toho dosavadního. Harmonogram prací přitom stavebníci dále dopřesní na základě povětrnostních podmínek. Řešení stability návodního líce je navrženo v celé délce a šířce hráze. Po provedené úpravě příčného profilu sem bude vložena těsnící fólie a dále půjde o hutněný násyp při návodním líci. Stabilizační část bude nasypána z lomového kamene a návodní líc získá opevnění kamennou dlažbou do cementové malty po korunu hráze, která se dočká i nového povrchu, zábradlí, osvětlení a dalšího vybavení.

Podle vedení státního podniku je nyní nejdůležitější zajistit řádný průběh rekonstrukce hráze vodního díla v souladu s technicko-bezpečnostními požadavky. Nelze přitom odhadnout, zda se během stavby neobjeví technické problémy. Plumlovská přehrada má pak po opravách minimálně dalších 50 let sloužit své hlavní funkci, tedy ochraně lidských životů a obydlí při povodních. „Hráz pak po provedené opravě dokáže převést až desetitisíciletou kontrolní povodňovou vlnu,“ uzavřel generální ředitel Světlík.

Naše voda

 

21.9.2012 8.16, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2