17. 10. 2018

9.10.2018 12.35, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy zadržuje vodu v krajině i obnovou malých nádrží

Povodí Moravy na podzim 2018 zahajuje práce na obnově dvou malých vodních nádrží Drahotuše u Hranic a Smolenská u Jevíčka. Informovala o tom dnes Jana Kučerová z tiskového oddělení Povodí, s tím, že tak dojde k posílení retence vody v krajině i zpomalení odtoku povrchové vody z krajiny.

Na nádržích dojde k celkové opravě a k odtěžení sedimentů. Opětovné napouštění obou vodních děl se předpokládá v roce 2019. Nádrže pochází z 30. a 60. let minulého století. Obě byly postupem času průběžně zanášeny sedimenty, čímž došlo k výraznému omezení původního retenčního prostoru. Proto Povodí Moravy zahájilo přípravné práce k celkové opravě těchto vodních děl, což si na jaře 2017 vyžádalo vypuštění nádrží. Sedimenty jsou aktuálním problémem u většiny nádrží, proto projektové práce zahrnovaly mimo jiné i zaměření sedimentů metodou laserového skenování, byly provedeny rozbory vzorků sedimentů, mechanické fyzikální zkoušky a stavebně technický průzkum.

„V případě obnovy malé vodní nádrže Drahotuše dojde k odtěžení sedimentů z prostoru nádrže v objemu 12 tisíc m3, u malé vodní nádrže Smolenská přibližně 15 tisíc m3. U obou nádrží proběhne stabilizace břehů a hrází a oprava bezpečnostních přelivů, u vodní nádrže Drahotuše dojde navíc i k rekonstrukci objektu spodních výpustí. „Obnovou parametrů k řádnému plnění účelů těchto nádrží se vytvoří hodnotné prvky ekologické stability celé okolní krajiny. Důležitou funkcí těchto vodních děl je i zajištění minimálního zůstatkového průtoku v tocích pod nádržemi a celkové zlepšení odtokových poměrů,“ popisuje obnovu generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. První nádrž se nachází na východním okraji obce Drahotuše u Hranic na vodním toku Splavná, druhá u Jevíčka na Malonínském potoce. Plocha zátopy VN Drahotuše je 2 ha, plocha zátopy VN Smolenské je 5,8 ha.

Obnova parametrů malé vodní nádrže Drahotuše si vyžádá náklady v hodnotě 13 mil. Kč a bude financována ze 60 % z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR „Podpora drobných vodních toků a malých vodních nádrží“ a zbylých 40 % hradí Povodí Moravy z vlastních zdrojů. K zahájení dojde v průběhu října a práce by měly trvat přibližně do června 2019. Obnova parametrů malé vodní nádrže Smolenská probíhá ve dvou fázích. V první fázi, realizované na přelomu roku 2017/2018, došlo k odtěžení cca 6 500 m3 sedimentů z přednádrže. Druhá fáze byla zahájena v září na hlavní nádrži Smolenská, kde dojde k odtěžení sedimentů vlastní technikou a pracovníky Povodí Moravy a k opravě hráze a bezpečnostního přelivu externím zhotovitelem. Práce potrvají do května 2019, celkové náklady se pohybují okolo 15 mil. Kč.

„Obnovou malých vodních nádrží docilujeme nejen zvětšení zásob vody v krajině, ale nádrže slouží i jako stanoviště vodních živočichů a rostlin a přispívají také k protipovodňové ochraně,“ dodává Gargulák. Kromě zahajované obnovy nádrží Drahotuše a Smolenská dokončilo Povodí Moravy v srpnu letošního roku např. obnovu malé vodní nádrže Drahany na Prostějovsku, ze které bylo odtěženo více než 12 tis. m3 sedimentů.

Naše voda, foto (MVN Drahotuše) Povodí Moravy

9.10.2018 12.35, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Kalendář

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

VÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERKVÝLOV RYBNÍKA ROŽMBERK
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >