14. 7. 2020

Povodí Moravy začíná s kácením stromů. Důvod: protipovodňová ochrana

Příprava na stavbu protipovodňových opatření v Uherském Hradišti a Starém Městě byla zahájena. Jak totiž dnes informovala mluvčí státního podniku Povodí Moravy Veronika Slámová, podnik začal dnes ráno s kácením jedné řady lipové aleje podél Moravy.

Asi třicet dřevorubců pokácípodle Slámové nejdříve sedmdesát stromů z plánované stovky. Práce v případě příznivého počasí ukončí do tří dnů.„Hlavním důvodem, proč musíme ke kácení přistoupit, je protipovodňová ochrana Uherského Hradiště a Starého Města. Stavba je diskutována už od roku 1997, od katastrofálních povodní. Od této doby bylo projednáno a prověřeno několik variant. Finální projekt vzešel ze všech ostatních nejen jako neúčinnější, ale zároveň i nejreálnější. To znamená jak zejména z pohledu účinnosti opatření, ale i zásahu do krajiny, financí, majetkoprávních vztahů, technických možností,“vysvětlil ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Povodí Moravy od začátku projektování kladlo velký důraz na záchranu co nejvíce stromů a zeleně. Také proto se v případě aleje u Rybáren projektanti soustředili hlavně na to, aby zachovali alespoň jednu řadu lip. Ta by podle dendrologů měla zůstat nepoškozená i po odstranění asi stovky sousedních stromů. S tímto řešením souhlasily nejen dotčené radnice, ale i všechny úřady pro ochranu přírody a místní sdružení Chraňme zeleň.

„Kácení jsme se snažili zabránit i na jiných místech. Například u čistírny odpadních vod v lokalitě Štepnice rostou vzácné jerlíny japonské. Prosadili jsme zde stavbu zídky, díky níž lze tyto stromy zachránit. Bohužel u Rybáren toto nebylo možné z technických důvodů zopakovat,“ doplnil ekolog závodu Ivan Mařák.

Povodí Moravy pak následně vysadí na jiných místech náhradní stromy. Místa si určili zástupci jednotlivých měst. Nový pás zeleně tak poroste podél Moravy v místní části Mařatice – Jaktáře. Druhá část poroste mezi silnicí Uherské Hradiště-Jarošov a řekou Moravou. Podobně to bude vypadat v Jaktářích. Zde tak stromy oddělí průmyslovou zónu od obytné zóny. Další místo je v místní části Štěpnice podél vodního toku Olšávka. Ve Starém Městě se pak bude vysazovat podél cyklostezky ze Starého Města na Velehrad a u zaústění Salašky do Moravy.

Důvodem pro zásah do zeleně je fakt, že projekt počítá zejména s navýšením dosavadní kapacity koryta Moravy. To znamená, že na některých místech (právě i v lokalitě Rybárny) se budou navyšovat a rekonstruovat nynější ochranné hráze. To si vyžádá zásah do kořenového systému některých stromů.

Projekt protipovodňové ochrany Starého Města a Uherského Hradiště počítá se stavbami v úseku od čistírny odpadních vod Uherské Hradiště při spodním okraji zástavby města na levém břehu a při spodním okraji zástavby Starého Města nad Salaškou na pravém břehu (lokalita Baraňák). Hráze pak budou pokračovat až po horní okraj zástavby Uherského Hradištěna levém břehu a nad lokalitou Rybárny na pravém břehu řeky Moravy. Celkem se tedy jedná o 4,5 kilometrů ochranných hrází, na některých místech i zdí.

Zvýšení kapacity koryta bude řešeno prakticky rekonstrukcí – zvýšením a rozšířením dosavadních ochranných hrází podél Moravy. Výška hrází je přitom různá; maximální bude v oblasti u Rybárny –3,5 metru. Současné hráze budou maximálně o 30 až 60 centimetrů vyšší než dosud. Většinou půjde o sypané, zatravněné hráze.

„Tímto opatřením se dosáhne zkapacitnění Moravy – zvýšení průtočnosti ohrázovaného koryta z dnešní hodnoty dvacetileté vody = 650 m3/s tak, že okolní zástavba obou měst bude chráněna i při stoletém průtoku (Q100 = 818 m3/s) s bezpečnostním převýšením hrází asi 30 centimetrů,“ vysvětlil ředitel Pavel Cenek.

Základní fakta o stavbě protipovodňové ochrany Uherského Hradiště a Starého Města

Zahájení a ukončení stavby: léto 2012 – léto 2013

Odhadovaný rozpočet: cca. 200 mil. Kč– jedná se o 1. etapu- celkově jsou plánovány 3 etapy.

Jednotlivé etapy:

Stavba č.1 (I. ETAPA) – Úprava hrází podél řeky Moravy v Uherském Hradišti a ve Starém Městě

Stavba č.2 (II. ETAPA) – Ochranné hráze v inundačním území pod Uherským Hradištěm

Stavba č.3 (III. ETAPA) – Úprava pravobřežní hráze řeky Moravy nad Březnicí po Kudlovický potok

Naše voda

 

 

21.2.2012 10.42, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2