27. 10. 2020

Povodí Moravy vypisuje grant na podporu SDH

Povodí Moravy, s.p. si velmi váží pomoci sborů dobrovolných hasičů během povodní nebo při likvidaci škod po různých haváriích. Jako výraz díků proto podnik už podruhé vypisuje grantové řízení na podporu těchto sborů. Uvedla to mluvčí povodí Gabriela Tomíčková.

Grant je zaměřen na financování hasičského vybavení, hasící techniky, prvky požární ochrany a výzbroj a výstroj pro hasiče. O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s.p. do 30. září 2015. Kontaktní osobou je tisková mluvčí PM Gabriela Tomíčková. Celková částka určená pro grantové řízení činí 60.000 Kč.

Podmínky grantového řízení Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů

Vyhlašovatel:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zaměření grantu:

Grantové řízení je zaměřeno na financování hasičského vybavení, hasící techniky, prvky požární ochrany a výzbroj a výstroj pro hasiče.

Žadatelé:

O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany v lokalitě působnosti Povodí Moravy, s.p.

Výše příspěvku:

Celková částka určená pro grantové řízení činí 60.000 Kč. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení došlých žádostí podpoří jím vybranou akci navrhovanou žadateli o grantovou podporu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vybrat více žadatelů a rozdělit mezi ně částku grantu.

Termín pro podávání žádostí:

Příjem žádostí bude probíhat průběžně do 30. září 2015. Přijetí žádosti vyhlašovatel obratem písemně potvrdí uvedené kontaktní osobě žadatele.

Způsob podání žádosti o grantový příspěvek:

Podat žádost lze doporučeným dopisem na adresu vyhlašovatele, tedy Povodí Moravy, s.p., Bc. Gabriela Tomíčková, Dřevařská  11,  602 00 Brno nebo osobně prostřednictvím podatelny vyhlašovatele. Žádost musí obsahovat přesné označení žadatele, kopii dokladu o zřízení nebo vedení bankovního účtu, kontaktní osobu a spojení na ni, osobu oprávněnou jednat za žadatele a především konkrétní popis plánovaného vybavení, které by mělo být z grantového příspěvku financováno. Nutnou přílohou je tedy předběžný rozpočet. Žádost musí dále obsahovat všechny podmínky, které jsou předmětem hodnocení (viz kapitola Výběr grantového řízení).

Počet žádostí o grantový příspěvek:

Každý žadatel může podat nanejvýš tři žádosti. Vyhlašovatel upozorňuje, že je možné podpořit pouze jednu žádost konkrétního žadatele.

Termín čerpání:

Grantový příspěvek musí být vyčerpán do konce kalendářního roku 2016. Vyčerpáním se rozumí úhrada nákladů spojených s pořízením vybavení specifikovaného v žádosti žadatele.

 Výběr grantového řízení:

Výběr poskytnutí grantu probíhá v komisi jmenované generálním ředitelem. Výběrová komise bude při výběru zkoumat a hodnotit:

Kvalitu předložené žádosti (projektu) o grant (max. 40 bodů).

Vazbu zvoleného vybavení na akceschopnost jednotky při živelních událostech, zejména při povodních (max. 40 bodů).

Zdůvodnění použití grantu (max. 20 bodů).

Grant bude poskytnut tomu žadateli, který v hodnocení získá nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výběru generální ředitel PM.

Výsledek grantového řízení:

O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé písemně informováni nejpozději do pátku 16. října 2015. S vybranými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí peněžitého daru.

Příjemce finančního příspěvku se zavazuje:

  1. Nejpozději do 31. ledna 2017 řádně doložit využití grantového příspěvku na určené vybavení, a to především prostřednictvím příslušných účetních dokladů.
  2. Do 31. ledna 2017 zaslat vyhlašovateli grantu Povodí Moravy, s.p., zprávu o koupi vybavení, a to včetně fotodokumentace. /Rozsah zprávy maximálně 2 strany formátu A 4/.
  3. Spolupracovat při medializaci obecně prospěšných aktivit Povodí Moravy, s.p. Příjemce  zejména souhlasí se zveřejněním zprávy o poskytnutém daru v médiích a je ochoten pro média okolnosti přijetí daru okomentovat. Médiím rovněž umožní pořízení fotografií, popř. kamerového záznamu.
  4. V případě, že ve stanovené lhůtě do konce kalendářního roku 2016 příjemce nepoužije poskytnuté finance na daný účel, je povinen celou částku vyhlašovateli vrátit.

Naše voda, foto: HZS

9.7.2015 11.19, Rubrika: Voda a naše peněženka, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

VÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKAVÝLOV SEMOVICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1