21. 10. 2020

Povodí Moravy vypisuje grant na podporu dobrovolných hasičů

Povodí Moravy, s.p. si velmi váží pomoci sborů dobrovolných hasičů během povodní nebo při likvidaci škod po různých haváriích. Jako výraz díků proto podnik vypsal grantové řízení na podporu těchto sborů, uvedla Gabriela Tomíčková, mluvčí povodí.

Grant je zaměřen na financování akcí, které podporují vzdělávání mladých dobrovolných hasičů nebo na jejich vybavení, sloužící jejich činnosti. Může se jednat o soutěže, výukové programy nebo například dětské tábory s hasičskou tématikou, nebo například hadice nebo podobný technický materiál.

O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení se zaměřením na oblast požární ochrany do 30. září 2014. Celková částka určená pro grantové řízení činí 60.000 Kč.

Naše voda, ilustrační foto: wikimedia commons, Lukáš Malý 

Podmínky grantového řízení Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů

Vyhlašovatel:

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zaměření grantu:

Grantové řízení je zaměřeno na financování akcí, které podporují vzdělávání mladých dobrovolných hasičů nebo na vybavení pro potřeby sboru dobrovolných hasičů. Může se jednat o soutěže, výukové programy nebo například dětské tábory s hasičskou tématikou.

Žadatelé:

O grantovou podporu mohou požádat jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí nebo občanská sdružení (spolky) se zaměřením na oblast požární ochrany.

Výše příspěvku:

Celková částka určená pro grantové řízení činí 60.000 Kč. Vyhlašovatel na základě vyhodnocení došlých žádostí podpoří jím vybranou akci navrhovanou žadateli o grantovou podporu. Vyhlašovatel  si vyhrazuje právo vybrat více žadatelů.

Termín pro podávání žádostí:

Příjem žádostí bude probíhat průběžně do 30. září 2014. Přijetí žádosti vyhlašovatel obratem písemně potvrdí uvedené kontaktní osobě žadatele.

Způsob podání žádosti o grantový příspěvek:

Podat žádost lze doporučeným dopisem na adresu vyhlašovatele, tedy Povodí Moravy, s.p., Bc. Gabriela Tomíčková, Dřevařská  11,  602 00 Brno nebo osobně prostřednictvím podatelny vyhlašovatele. Žádost musí obsahovat přesné označení žadatele, kopii dokladu o zřízení nebo vedení bankovního účtu, kontaktní osobu a spojení na ni, osobu oprávněnou jednat za žadatele a především konkrétní popis plánované akce nebo plánované vybavení, které by mělo být z grantového příspěvku financováno. Nutnou přílohou je tedy předběžný rozpočet akce.

Počet žádostí o grantový příspěvek:

Každý žadatel může podat nanejvýš tři žádosti. Vyhlašovatel upozorňuje, že je možné podpořit pouze jednu žádost konkrétního žadatele.

Termín čerpání:

Grantový příspěvek musí být vyčerpán do konce kalendářního roku 2015. Vyčerpáním se rozumí úhrada nákladů spojených s pořádáním akce specifikované v žádosti žadatele.

Výsledek grantového řízení:

O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé písemně informováni nejpozději do pátku 17. října 2014. S vybranými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí peněžitého daru.

Příjemce finančního příspěvku se zavazuje:

a)     Nejpozději do 31. ledna 2016 řádně doložit využití grantového příspěvku na určené akce nebo vybavení, a to především prostřednictvím příslušných účetních dokladů.

b)     Do 31. ledna 2016 zaslat vyhlašovateli grantu Povodí Moravy, s.p., zprávu o akci, počtu účastníků, včetně písemného zhodnocení alespoň některými účastníky nebo doklad o koupi vybavení, a to včetně fotodokumentace. /Rozsah zprávy maximálně 2 strany formátu A 4/.

c)      Spolupracovat při medializaci obecně prospěšných aktivit Povodí Moravy, s.p.  Příjemce  zejména souhlasí se zveřejněním zprávy o poskytnutém daru v médiích a je ochoten pro média okolnosti přijetí daru okomentovat. Médiím rovněž umožní pořízení fotografií, popř. kamerového záznamu.

d)     V případě, že ve stanovené lhůtě do konce kalendářního roku 2015 příjemce nepoužije poskytnuté finance na daný účel, je povinen celou částku vyhlašovateli vrátit.

 

9.7.2014 11.56, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

HAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVAHAUSWALDSKÁ KAPLE, ŠUMAVA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Říjen 2020>>
PÚSČPSN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1