18. 7. 2019

Povodí Moravy vyčistilo mlýnský náhon na Litavě u Zbýšova

Státní podnik Povodí Moravy vyčistil na základě žádostí obcí Zbýšov a Hostěrádky-Rešov koryto Mlýnského náhonu na Litavě u Zbýšova v délce 300 metrů. Podle mluvčí Povodí Veroniky Slámové je tak po desetiletích volný příjezd pro obsluhu jezu i mlýnského stavidla.

Práce na toku, jehož správu převzalo Povodí na začátku letošního roku od Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS), trvaly dva měsíce. Pracovníci brněnského provozu s pomocí mechanizace závodu Dyje pročistili nátok a koryto v délce 300 metrů až po začátek obce a tím obnovili průtok v náhonu. „Práce proběhly v říjnu a listopadu a doplnila je instalace hrazení na zadržení nánosů a vybudování zpevněné příjezdové komunikace k jezu Zbýšov,“ uvedl ředitel závodu Dyje (Povodí Moravy, s. p.) Jan Moronga.

Obnovení průtoku v náhonu se podle něj uskutečnilo v návaznosti na II. etapu akce na odstranění povodňových škod z roku 2010 na řece Litavě v blízkém katastrálním území Šaratice. Údržbu, která po desetiletích umožnila bezproblémový příjezd podél náhonu pro obsluhu jezu i mlýnského stavidla, ocenil také starosta obce Zbýšov Jaroslav Žalkovský děkovným dopisem.

Povodí Moravy převzalo správu nad Mlýnským náhonem od ZVHS letos v lednu. Udržovací práce na něm zahájil na základě žádostí obcí Zbýšov a Hostěrádky-Rešov, jejichž intravilány tok od zbýšovského jezu prochází. První etapa zmíněných prací na odstranění povodňových škod z roku 2010 na Litavě skončila letos v říjnu. V katastru obce Újezd u Brna zahrnovala sanaci břehových nátrží včetně opravy kamenné patky v úseku asi 200 metrů. Současně bylo vyčištěno opevněné zaústění Hostěrádského potoka, který Povodí Moravy rovněž převzalo do své správy po ZVHS.

ZVHS se na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství postupně transformuje do jednotlivých státních podniků Povodí a státního podniku Lesy ČR. Povodí Moravy tak k dosavadním téměř čtyř tisícům kilometrůspravovaných toků přebralo do své správy majetek v celkové výši asi tří miliard korun, dalších více než 6.600 kilometrů  toků, 142 vodních nádrží, provozní budovy a stavby.

Naše voda

 

14.12.2011 12.04, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4