7. 7. 2020

2.10.2018 8.04, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy se podílí na protipovodňové prevenci v povodí Dunaje

Projekt DANUBE FLOODPLAIN představuje třicetiměsíční etapu intenzivní nadnárodní spolupráce napříč povodím Dunaje. Na ní se také podílí, jak informovala Jana Kučerová z tiskového oddělení státního podniku Povodí Moravy, právě i Povodí Moravy.

První setkání partnerů a oficiální zahájení projektu DANUBE FLOODPLAIN (Snižování povodňového rizika prostřednictvím obnovy záplavových oblastí podél řeky Dunaje a přítoků) se uskutečnilo 27. a 28. září 2018 v Bukurešti v Rumunsku. Zúčastnilo se ho všech 18 projektových partnerů z deseti zemí ležících v povodí Dunaje (Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko). Projektoví partneři na setkání zrekapitulovali a vyhodnotili dosavadní činnost projektu, zkoordinovali jeho harmonogram a podrobně se dohodli na aktivitách pro následující monitorovací období. Povodí Moravy, s.p. je jediným zástupcem za Českou republiku. Vzhledem k tomu, že jednou z pilotních oblastí projektu je i hraniční úsek řeky Moravy, bude pro nás významným partnerem Slovenský vodohospodářský podnik, se kterým budou v nastávajícím období koordinovány pracovní postupy.

Projekt je realizován pod záštitou Interreg Europe (programu Evropské unie pro meziregionální spolupráci) a jeho hlavním cílem je zlepšit nadnárodní řízení vod, posílit prevenci před povodněmi a současně maximalizovat přínosy pro biologickou rozmanitost. Zmírnění dopadů extrémních klimatických událostí řeší prostřednictvím ochrany a obnovy záplavových území a využitím jejich přirozené retenční schopnosti.

Projekt DANUBE FLOODPLAIN byl zahájen 1. června 2018 a bude trvat do 30. listopadu 2020. Celková výše financování činí 3,67 milionu EUR. Z této částky je 151 tisíc EUR určeno pro pilotní oblast řeky Moravy na území České republiky.

Další informace naleznete na adrese: www.interreg-danube.eu/danube-floodplain

Naše voda, ilustrační foto (řeka Morava na hranici s Rakouskem) Naše voda – Nina Havlová

 

2.10.2018 8.04, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31