24. 10. 2018

Povodí Moravy představilo protipovodňvou ochranu v Pobečví

Více než 110.000 obyvatel na dolním toku řeky Bečvy má nyní šanci získat reálnou ochranu před povodněmi, které v minulosti devastovaly celý region. Povodí Moravy totiž představilo starostům z regionu návrh staveb komplexní protipovodňové ochrany pro zdejší města a obce. Uvedlo to dnes Povodí Moravy.
Jedná se o celý soubor staveb, jako jsou například zkapacitnění koryta řeky nebo lokální ohrázování některých sídel. Jedním z významných opatření je i výstavba poldru Teplice.
V případě, že by se vše postavilo, obce by se vyhnuly i ničivým následkům stoleté vody. „Povodí Bečvy je jedním z˙povodněmi nejvíce ohrožených území v˙zemi,“ připomněl generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Radim Světlík.
 
 Tuto problematiku má, s pomocí technických a v co největší míře i přírodě blízkých opatření, řešit studie proveditelnosti. Počítá se v ní s návrhy samospráv, orgánů státní správy i nevládních organizací. Příslušnou Studii komplexní protipovodňové ochrany zpracuje vybraná firma na základě tendru, který bude vypsán po souhlasu Ministerstva zemědělství. Úředníci již mají příslušnou dokumentaci i zadávací obchodní podmínky.
  
Jako jedno z  komplexu protipovodňových opatření v Pobečví bude studií posouzen i poldr (suchá retenční nádrž) Teplice.
Stavba se však dotýká více než 770 vlastníků pozemků, s nimiž bude Povodí Moravy dále jednat. „Ve spolupráci se zastupitelstvy musíme srozumitelně a dále vysvětlovat lidem celou problematiku, principy funkce poldru a jak bude sloužit ostatním,“ doplnil Radim Světlík.
 
Na řekách Bečvě a Moravě jsou klíčovými faktory úhrn a intenzita srážek, délka jejich trvání a plošný rozsah jejich výskytu. S nebezpečně zvýšeným odtokem je třeba počítat již při 40 až 50 mm denního úhrnu dešťových srážek a hrozba povodňových škod se zvyšuje s každými dalšími 50 mm . Povodí Bečvy má přitom mimořádný význam pro hlavní povodí řeky Moravy, protože svými průtoky významně ovlivňuje její vodnost. Ochrana před povodněmi není teď uspokojivě dořešena mimo jiné ve městech a obcích jako je Přerov, Teplice nad Bečvou, Hranice, Lipník nad Bečvou, Troubky, Týn nad Bečvou a Rokytnice.
 
Základní fakta o poldru Teplice nad Bečvou:

 

Místo a plocha: horní tok Bečvy; Teplice nad Bečvou, Skalička; 700 hektarů

Objem zadržované vody: 35 milionů m3

Délka a výška hrází: 6,8 kilometru, 12,5 metru

Chrání území: o ploše 5800 hektarů

Cena: 2,3 miliardy korun

Možný termín zahájení stavby: rok 2013

Délka stavby: dva až tři roky

2.6.2011 21.49, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

UDÁLOSTÍ

<< Říjen 2018 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotoblog

více >

KŘEST KNÍŽKYKŘEST KNÍŽKY
Autor: Nina Havlová

Video dne

více >