21. 9. 2020

Povodí Moravy opravilo koryto řeky Litavy a hráz u Uherského Hradiště

Přísyp hráze na odlehčovacím rameni řeky Moravy dokončili v uplynulých týdnech stavbaři v katastru Uherského Ostrohu. Informovala o tom dnes mluvčí státního podniku Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Akce podle mluvčí zajistila stabilitu hráze odlehčovacího ramene a významně  se nyní snížilo nebezpečí destrukce hráze a ohrožení města. „Náklady více než dva miliony korun pokryla dotace Ministerstva zemědělství ČR na odstraňování povodňových škod z roku 2010“ uvedl ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek. Stavbaři provedli podle něj během října a listopadu takzvaný přitěžovací hutněný přísyp o délce 645 metrů, a to z drceného kameniva o velikosti do 63 milimetrů. Šířka koruny přísypu dosáhla čtyř metrů a je 1,3 metru pod korunou stávající hráze. „Sklon vzdušného svahu stanovil projektant na 1:1,75,“ doplnil Cenek.

V rámci odstraňování povodňových škod z roku 2010 opravovali pracovníci závodu také sedm poškozených úseků břehů Litavy na katastrech obcí Zástřizly, Lísky, Vícemilice a Bučovice. Povodně způsobily rozsáhlé nátrže, zasahující do přilehlých pozemků, sesuvy břehů do průtočného profilu či poškození a destrukci původního opevnění patek a svahů. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o. Brno, stavbu prováděla firma Demont Servis, s.r.o. a délka opravy koryta, které vodohospodáři uvedli do kolaudovaného stavu, dosáhla 560 metrů. Veškerá opatření, provedená na řece Litavě zabránila nejen rozšiřujícím se škodám na vodohospodářském majetku, ale předchází i škodám na majetku cizím. Stavbaři například odstranili nátrže a zabezpečili je lomovým kamenem o hmotnosti 200 –500 kg. „Současně byly z koryta odstraněny nánosy v celkovém objemu 905 kubíků,“ připomněl vedoucí provozu Koryčany Karel Boukal.

Pracovníkům státního podniku Povodí Moravy zbývají k odstranění povodňových škod z roku 2010 na Litavě ještě dvě významné stavby. Opravu koryta na 650 metrů dlouhém úseku v obci Marefy provádí firma Barakstav a stejné práce mezi Slavkovem a Hodějicemi na úseku dlouhém 2,5 kilometru má na starosti firma Strabag. Závod Střední Morava provedl ve druhé polovině tohoto roku také druhou část akcí pro odstranění povodňových škod na drobných vodních tocích, převzatých v roce 2011 od zrušené Zemědělské vodohospodářské správy. Na provozu Uherské Hradiště tak opravili koryto Pohořelického potoka v katastru Spytihněvi, Burovcového potoka a Buravy v katastru Topolné. U posledně jmenovaného toku odstranili nánosy, opravili koryto a výškově dorovnali ohrázování v délce 540 metrů.

V rámci provozu Zlín se podařilo opravit i koryto Přítoku 02 Bařického potoka v katastru Bařice v délce 100 metrů.„Poslední akcí byla oprava vodní nádrže Machová, kde stavebníci vyčistili a přespárovali bezpečnostní přepad, opravili nátrž a doplnili opevnění na pravém břehu,“ uzavřel vedoucí provozního úseku závodu Střední Morava Martin Zábrana.

Naše voda

20.12.2012 10.56, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4