19. 9. 2020

Povodí Moravy opraví koryto řeky u zámku v Loučné nad Desnou

Pracovníci státního podniku Povodí Moravy finišují s opravami kamenného opevnění koryta řeky Desné v prostorách zámeckého parku v Loučné nad Desnou, které poškodily extrémní povodňové průtoky v letech 2007 a 2010.

Podle mluvčí podniku Veroniky Slámové navíc na konci srpna jednali starostové jednotlivých obcí se zástupci Povodí Moravy a zpracovatelem studie o koncepci protipovodňových opatření v povodí Desné. Starostové mohou nyní požádat odborníky i o prezentaci občanům.

Státní podnik Povodí Moravy pokračuje v rekonstrukci koryta řeky Desné, protékající zámeckým parkem v Loučné nad Desnou. Pracovníci šumperského provozu zde opravují původní kamenné opevnění, které přerovnávají a doplňují poté, co se dno toku Desné zahloubilo. Opevnění poškodily povodně v letech 2007 a 2010, jejichž následky podnik v regionu postupně likviduje. Jen v loňském a letošním roce se opravy uskutečnily celkem na jedenácti lokalitách. „Řeka Desná je pro nás jednou z prioritních oblastí,“ zdůraznil ředitel závodu Horní Morava Povodí Moravy David Fína.

Mezi loňskými akcemi jmenoval například opravu levobřežní výtrže v Loučné u Muchůnebo oboustranné výtrže nad silničním mostem silnice Rapotín-Sobotín. Z letošních se jedná mimo jiné o sanaci výtrží naproti sídlišti Rapotín, v Terezíně nebo učistírny odpadních vod ve Velkých Losinách.

Protipovodňovou ochranu v údolí Desné i Merty je však třeba podle odborníků řešit komplexně. S již zpracovanou Studií proveditelnosti jednotlivých opatření v úseku mezi Loučnou a Šumperkem seznámili v závěru srpna její zpracovatelé na jednání v Šumperku starosty jednotlivých obcí. Dohodli se na dalším postupu projednání a přípravy možných opatření v území s velmi zahuštěnou zástavbou, kde každá povodeň přináší velké rozlivy. „V případě potřeby jsme připraveni na požádání starostů seznámit se zpracovaným materiálem a možnostmi koncepčního řešení i jejich občany a další zájemce,“ujistil Fína.

Návrh jednotlivých protipovodňových opatření vychází také ze studie záplavových míst toku Desná z roku 2008. Soubor jednotlivých staveb pro ochranu zastavěných částí tvoří především suché poldry, zemní hráze nebo ochranné zdi a pro vyšší míru ochrany jsou ve variantách navrženy i obtokové kanály.

Všichni zúčastnění se shodují, že při řešení protipovodňových opatření na Desné musí obce se správcem toku velmi úzce spolupracovat. Voda totiž protéká tzv. údolnicí* a odtokové poměry se zde musí řešit jako celek. Povodňové škody jen v letech 2007 a 2010 zde dosáhly v souhrnu s tokem Hučivé Desné 37,6 milionu korun, přičemž je podle metodik nelze hradit z dotačních titulů ministerstva zemědělství. Povodí Moravy proto musí k likvidaci škod využívat vlastní prostředky a řešit opravy a odstraňování škod s ohledem na naléhavost požadavků jednotlivých obcí.

* Údolnice je křivka spojující místa největšího vyhloubení příčného řezu údolím.

Některé údaje ze studie protipovodňové ochrany obcí na řece Desné:

Oficiální název: Protipovodňová ochrana obcí na řece Desné v úseku Loučná nad Desnou –Filipová-Kouty nad Desnou

Počet mostů v řešeném úseku: 12

Počet nadzemních vedení: 7

Navrhovaný obtok: dlouhá varianta 1,27 km (A), krátká 0,80 km (B)

Rozdělovací objekt: nad stupněm v km 28,725 (A); 28,291 (B)

Ústí obou tras obtoku: Desná pod jezem Loučná I

Naše voda

 

9.9.2011 12.24, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4