14. 8. 2020

22.12.2011 19.25, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy opraví břehy Bečvy po loňských povodních

Zemní práce i doprovodné vodohospodářské a takzvané přírodě blízké konstrukce. To jsou hlavní technické prostředky, které použije Povodí Moravy u Jezernice při opravě břehů řeky Bečvy, poškozených povodněmi v roce 2010. Oznámila to dnes Veronika Slámová, mluvčí povodí.

Celý projekt počítá s udržením a obnovením životních podmínek zejména pro ryby a bezobratlé.

Akce se skládá ze tří stavebních úseků, je rozložena na období nejpozději do října 2012 a přijde na 5,85 milionu korun. „Projekt respektuje ekologické postupy a stabilitu toku jako významného prvku v krajině,“ uvedl ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s. p.) David Fína.

Loňské povodně podle něj poškodily dosavadní opevnění břehů a vzniklé nátrže pak na levém břehu ohrožují přilehlou komunikaci. Úpravou projdou tři lokality, konkrétně Pod Křivým (u chatové osady Pod Křivým), Rybáře (oblouk toku proti proudu od Osady Rybáře) a Uhřínovský potok (levý břeh mezi vyústěním Uhřínovského potoka a Žabníku). „V rámci vegetačních úprav odstraníme náletovou vegetaci a narušený terén po akci zatravníme,“ doplnil ředitel Fína s tím, že projekt v konstrukcích počítá s kombinací lomového kamene  a dřevní hmoty.

Takzvanou patku z těžkých kamenů doplní podle projektu v podélném směru kmeny stromů. Těm se ponechá část kořenového systému a část kosterních větví. Stromy se ukotví do dřevěných kůlů, vzájemně propojených ocelovými vruty. Po ukončení zemních prací  získají dotčené plochy humusový povrch a budou osety travní směsí. Vše doplní výsadba dřevin, konkrétně 1250 kusů vrbových řízků, třicet kusů dubu letního o dvoumetrové výšce a 20 kusů o výšce 1,2 metru.

Výstavbu může doprovázet mírné ovlivnění kvality vody, zejména kalením. „Tento stav ale bude krátkodobý bez negativního vlivu na ekosystém toku,“ vysvětlil Miroslav Pauch z investičního útvaru závodu Horní Morava. Stavební objekty také nijak neovlivní pohledové funkce v krajině a navíc odpovídají požadavkům ochrany přírody na maximální účinnost a dlouhodobou životnost. Nebude rovněž nutné budovat zvláštní přístupové komunikace, pouze dočasné sjezdy do koryta Bečvy.

Podnik se nerozhodl ke stavbám s použitím přírodě blízkých konstrukcí poprvé. Jednou z realizovaných a plně funkčních je například loňské opevnění břehu Dyje na levém břehu  obci Dyje vegetačním plůtkem o délce 215 metrů. Projektanti v tomto případě navrhli modřínové kůly s vrbovým průpletem. S orientací na obdobný typ ekologicky korektních staveb se počítá podle možností rovněž i na některých úsecích v připravovaném projektu protipovodňové ochrany obcí v regionu Pobečví.  

Základní fakta o stavbě:

Název akce: Spojená Bečva, odstranění povodňových škod, Jezernice – Hranice

Říční km: 30,900  – 38,400

Investor: Povodí Moravy, s. p.

Katastrální území: Hranice, Drahotuše, Jezernice

Projekt: Šindlar, s.r.o., Hradec Králové

Náklady: 5,85 milionu Kč bez DPH

Zahájení akce: 1. prosince 2011

Dokončení: nejpozději 31. října 2012

Zdroj: Povodí Moravy

22.12.2011 19.25, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ DÍLO ORLÍKVODNÍ DÍLO ORLÍK
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6