29. 5. 2020

Povodí Moravy odstranilo sedimenty na Litavě v Bučovicích

Povodí Moravy ukončilo první etapu odstranění nánosů na řece Litavě v Bučovicích. Koryto toku tak má znovu původní stav a obnovily se jeho parametry a kapacita pro bezpečný průchod případných povodňových průtoků.  Jedná se o téměř 400 metrový úsek od lávky pro pěší po silniční most, řekla mluvčí povodí Veronika Hrdá. 

Státní podnik Povodí Moravy zajistil v první etapě odstranění zhruba 2000 metrů krychlových nánosů z Litavy v Bučovicích. Sedimenty omezovaly kapacitu toku, docházelo na nich k místním sesuvům i nátržím a při průchodu ledů se zde tvořily bariéry. Pročištěné koryto nyní bezpečně provede zvýšené průtoky a ochrání tak zastavěné území na pravém břehu řeky. Celková cena díla činí téměř jeden milion korun bez DPH.

Práce se uskutečnily v úseku od lávky pro pěší v říčním kilometru 33,353 až po  silniční most směrem na Mouřínov v říčním kilometru 33,748. „Účelem oprav bylo uvést koryto Litavy do původně kolaudovaného stavu a tím obnovit jeho parametry a průtočnou kapacitu,“ vysvětlil ředitel závodu Střední Morava (Povodí Moravy, s.p.) Pavel Cenek.

Stavbaři nejprve skáceli suché stromy a jámy po pařezech zahutnili zeminou. Po odtěžení nánosů a vysvahování břehů do předepsaného sklonu 1:2 zde založili trávník. Pro zajištění stability svahů pak vytvořili na obou březích toku záhozovou patku z lomového kamene.

Odtěžené sedimenty odvezl zhotovitel na okolní zemědělské pozemky. Po rovnoměrném rozprostření zde byl získaný materiál zaorán do půdy.

 Zdroj: Povodí Moravy

14.5.2011 7.41, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31