20. 9. 2021

12.11.2020 15.14, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Moravy dokončilo revitalizaci Baštýnského potoka

Na pravém břehu Dyje v oblasti mezi Novosedly a Jevišovkou na Břeclavsku vysadilo Povodí Moravy nový lužní les. Ten je součástí dokončené revitalizace Baštýnského potoka.

Práce na obnově přirozeného vodního režimu lokality trvaly téměř rok a kromě zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka zlepší i protipovodňovou ochranu obce Drnholec. Povodí Moravy, s. p. dokončilo práce na obnově přirozeného vodního režimu záplavového území Dyje respektive lokality nivy mezi Baštýnským potokem, železniční tratí a řekou Dyjí v katastrálním území Novosedel. Součástí revitalizace bylo odstranění levobřežní hráze a zalesnění části tohoto území. „Odstranili jsme levobřežní hráz tak, aby se voda mohla rozlévat. Nicméně takto by to byl pouze suchý poldr, to my nechceme. V lokalitě jsme proto vysázeli skladbou bohatý lužní les, v kterém budou růst desítky různých druhů stromů včetně ovocných, aby rozlivy probíhaly do zalesněné části nivy. V průběhu revitalizace Baštýnského potoka, jsme navíc vytvořili mokřad s tůní,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Mimo významné zlepšení hydromorfologie toku a nivy Baštýnského potoka mají navrhovaná opatření pozitivní vliv také na protipovodňovou ochranu sídel níže po toku, dojde zde ke snížení výšky hladiny v celém rozsahu povodňových průtoků. „Provedená opatření zlepšují vodní režim v širším zájmovém území, protože bude docházet k tlumivým rozlivům povodní mimo zastavěná území a oddálení kulminace povodňové vlny, čímž se zlepší retenční schopnost krajiny. Až povyrostou vysázené stromy může revitalizované území zachytit při extrémních situacích až 350 tis. m³ vody, již dnes se nám zde při běžných zvýšených průtocích rozlévá na ploše téměř 3 ha vice než 50 tis. m³ vody ,“ vysvětluje Gargulák. K výsadbě lesního porostu došlo mimo ochranné pásmo inženýrských sítí. Zde bylo provedeno osetí trvalým travním porostem.

Povodí Moravy, s. p. tak pokračuje v programu ozdravování krajiny. Ten spočívá v revitalizaci vodních toků, přípravě přírodě blízkých protipovodňových opatření a zajišťování migrace vodních živočichů. Smyslem programu je návrat vody do krajiny, zlepšení hydromorfologie vodních toků, umožnění přirozených rozlivů vody v krajině, migrace vodních živočichů a jejich soužití s člověkem. Podobné projekty dělá Povodí Moravy, s. p. napříč celým svým územím. „Z významných akcí bych vyjmenoval určitě dokončené napojení odstavených ramen řeky Dyje, které získalo významné ocenění v soutěži Adapterra Awards. V současnosti probíhá rozsáhlá revitalizace řeky Bečvy v lokalitě u Černotína a Skaličky. Úspěšnými přírodě blízkými projekty je také renaturace Moravy u Štěpánova či revitalizace Knínického potoka,“ vyjmenovává Gargulák.

Revitalizace Baštýnského potoka vyšla na 18,4 mil. Kč. Akce byla financovaná z Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj a foto: Povodí Moravy

 

12.11.2020 15.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA KLADSKÁNAUČNÁ STEZKA KLADSKÁ
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2021>>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3