12. 7. 2020

Povodí Moravy čistí přes zimu drobné vodní toky na jihu Moravy

Státní podnik Povodí Moravy zahájil stavební práce na šestici drobných vodních toků na jihu Moravy a na Zlínsku. Informovala o tom dnes mluvčí Povodí Gabriela Tomíčková.

Akce se podle ní týkají obcí Prušánky, Kněžpole, Rymice, Slavičín-Nevšová, Němčany a Moravany u Kyjova. Veškeré plánované stavby budou hotovy letos do konce června. Provoz Veselí nad Moravou například začal investiční výstavbu suché nádrže Černá na Moravanském potoce nad obcí Moravany u Kyjova.

Další stavbou provozu je oprava toku Prušánka v obci Prušánky v délce 581 metrů, odkud se odstraní téměř 2100 kubíků nánosů. Vytěžené nánosy uloží stavbaři na pozemky obce Prušánky a opraví i opevnění paty svahu obou břehů záhozem z lomového kamene. Suchá nádrž Černá má mít podle projektu firmy VH atelier spol. s r.o. sypanou homogenní zemní hráz se zpevněnou korunou, spodní výpustí a bezpečnostním přelivem. Jedná se o malou záchytnou a retenční průtočnou vodní nádrž s minimálním rozsahem stálého nadržení. „Stavbaři zajistí úpravu zátopy a koryta pod hrází, zatravněný průleh odpadu od bezpečnostního přelivu a náhradní výsadbu,“ konstatoval generální ředitel Povodí Radim Světlík.

Provoz Uherské Hradiště zajišťuje na téměř třech kilometrech potoka Burava v katastru obce Kněžpole odstranění sedimentů a vyrovnání břehů. Doplní je prořezávka křovin, stromů a zátarasů, společněs opravou nátrží a sesuvů břehů záhozem z lomového kamene. V intravilánu městské části Slavičín-Nevšová pak stavbaři na 1,3 kilometru Říky opraví a také doplní opevnění koryta z kamenné rovnaniny, betonových dlaždic a betonových zdí. „Práce doplní odstranění nánosů i křovin a oprava betonového stupně, včetně opevnění vývaru a břehů,“ dodal ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek.

Provoz Zlín zabezpečuje opravu a doplnění opevnění břehů Rymického potoka. Zhotovitel použije betonové dlaždice, renovuje betonové zdi včetně základové patky a odstraní nánosy na 670 metrech toku v intravilánu obce Rymice. Provoz Koryčany pak opravuje na přelomu roku koryto Němčanského potoka. Stavba je ze dvou třetin v intravilánu obce Němčany a konkrétně jde o odstranění 200 metrů čtverečních křovin, čtrnácti stromů včetně pařezů a o odtěžení 792 kubíků sedimentu na 650 metrech toku.

Sedimenty v Němčanech odtěží stavbaři až po kamenné opevnění koryta, které po celé délce opraví. Uvolněnou dlažbu ve dně i svazích rozeberou, očistí a usadí, přičemž chybějící doplní. Břehy koryta pak vysvahují do sklonu 1:1,5 a osejí. „Sedimenty necháme odvézt na skládku, kterou poskytla obec,“ uzavřel Cenek s tím, že po ukončení stavby se zde počítá s náhradní výsadbou 28 stromů a čtyř desítek keřů.

Závod Střední Morava hospodaří v rámci Povodí Moravy na 6100 kilometrech čtverečních plochy povodí. Ve správě má více než 3 000 kilometrů toků, což představuje téměř třetinový podíl z celkové délky, kterou má na starosti celý státní podnik.

Naše voda

30.1.2013 12.13, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2