20. 7. 2019

Povodí Moravy chystá opravu hráze Jevišovické přehrady

Povodí Moravy chystá opravu hráze Jevišovické přehradě na Znojemsku. Zatím ale není známa výše investice ani termín opravy, chystá se projektová dokumentace. ČTK to řekla mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Jevišovická přehrada je nejstarší zděnou přehradou na Moravě a jednou z nejstarších ve střední Evropě. Od jejího dokončení uplyne 30. října 120 let. Povodí plánuje opravu koruny hráze a zvýšení kapacity výpustných zařízení, sloužících pro převádění běžných i povodňových průtoků. “Jelikož se bude jednat o významný zásah do přehradní hráze, která je od roku 1958 prohlášena kulturní památkou ČR, budou od počátku jednotlivé fáze projektové přípravy konzultovány s Národní památkovým ústavem,” uvedla mluvčí. Zatím poslední větší opravy přehrady provedlo povodí v roce 2012, kdy bagry ze dna vytěžily přes 100 let staré nánosy bahna. Nákladní auta odvezla téměř 30.000 metrů krychlových. Náklady na revitalizaci tehdy činily 22 milionů korun.

Přehrada v místě vznikla především kvůli snížení povodňových průtoků, tento účel plní vodní dílo i v současné době. Kromě tohoto zajišťuje i minimální průtok v Jevišovce v době sucha, slouží k rekreaci a také ke sportovnímu rybolovu. V letošním období sucha plnila podle mluvčí povodí přehrada svou roli velmi dobře a přispívala ke zlepšení průtoku v Jevišovce pod nádrží. V současné době je přehrada téměř zcela naplněna, zhruba z 96 procent.

Přehradu Povodí pravidelně kontroluje. V rámci toho sleduje průsakový režim hráze a podloží. Vyhodnocují se i deformace tělesa hráze, tedy pohyb hráze ve svislém i vodorovném směru. “Z výsledků měření a pozorování plyne, že vodní dílo Jevišovice je bezpečné a provozuschopné pro další provoz,” řekla mluvčí.

Jevišovická přehrada se svojí rozlohou asi 13 hektarů patří k menším vodním dílům. Stavba začala v březnu 1894, hráz vyšla na 394.000 rakouských korun. Za dobu své existence přehrada několikrát prokázala svou užitečnost, zejména při povodních v červnu 1926, v únoru 1937 a na jaře o tři roky později.

Jevišovická přehrada je nejstarší zděnou přehradou na Moravě a jednou z nejstarších ve střední Evropě. Od položení závěrečného kamene její stavby uplyne 30. října celých 120 let. Materiál na stavbu její hráze dělníci dováželi v kolečcích po rampách, případně pomocí potahů tažených koňmi. Vzhledem k tomu, že základy hráze spočívají na skále v hloubce více než 11 metrů pod úrovní terénu, šlo o úctyhodný výkon. K zajištění kvality a bezpečnosti díla byli na stavbu najati i zkušení italští dělníci. Hráz, jejíž výstavba přišla na 394.000 rakouských korun, byla slavnostně dokončena předposlední říjnový den roku 1897 za účasti zemského zastupitelstva a mnoha poslanců. Dílo bylo opěvováno kvůli kvalitě provedení, ale i pro pečlivost dokumentování postupu výstavby: “Stavba nádržky Jevišovické provedena ve všem s takovou přesností a pozorností, že věda technická, co se tkne staveb nádržek vodních, sestavením a uveřejněním těchto mnohé získat může,” ocenil ve svém projevu zemský rada Antonín Hanamann podle informací z encyklopedie Přehrady Čech, Moravy a Slezska. Plán na vybudování soustavy vodních děl na Jevišovce a jejích přítocích vznikl již v 80. letech předminulého století. Tato díla měla ochránit obce ležící podél břehů říčky Jevišovky před opakujícími se záplavami. Jejich následky původně omezovala soustava rybníků, které však byly v průběhu 19. století postupně rušeny. Po zahájení přípravných prací na Jevišovické přehradě však nastala změna a stavba byla posunuta do vhodnějšího místa asi 130 metrů proti proudu. Aby požadovaný objem zadržované vody zůstal zachován, musela být hráz zvýšena o jeden metr.

Zděná hráz Jevišovické přehrady dnes ční do výšky 13,8 metru nade dnem a je gravitačního typu; tlaku zadržované vody tedy čelí vlastní tíhou. Je vyzděna do oblouku o poloměru 240 metrů. Od základů po vrchol je vysoká 25 metrů. Koruna hráze dosahuje šířky tří metrů a je 122 metrů dlouhá. Při výšce hladiny jeden a půl metru pod korunou hráze by přehrada měla zadržovat přibližně 600.000 metrů krychlových vody. K původní funkci nádrže chránit úrodné údolí před povodněmi a k vyrovnávání odtoku vody později přibylo i průmyslové využití a zavlažování.

Za dobu své existence Jevišovická přehrada několikrát prokázala svou užitečnost, zejména při povodních v červnu 1926, v únoru 1937, stejně jako na jaře o tři roky později. V padesátých letech prošla hráz rekonstrukcí, při které prodloužili bezpečnostní přeliv a zvýšili korunu hráze o 1,5 metru. V následující dekádě byly do té doby ručně ovládané spodní výpusti hráze vybaveny elektrickým pohonem. Jevišovická hráz svému účelu slouží dodnes a od roku 1987 je navíc kulturní památkou. Jejím majitelem a provozovatelem je státní podnik Povodí Moravy.

Zdroj: ČTK, ilustrační foto (přehrada Jevišovice) Povodí Moravy

27.10.2017 15.13, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4