4. 6. 2020

9.2.2019 12.14, Rubrika: Lodní doprava

Povodí: Majitelům plavidel vyhoštění z přístavu Smíchov nehrozí

Spekulativní informace o tom, že vlastníkům a provozovatelům plavidel kotvících v ochranném přístavu Praha – Smíchov hrozí kvůli plánované těžbě sedimentů v této lokalitě dočasné vyhoštění, se nezakládají na pravdě.

Zdůraznil to na setkání s majiteli plavidel v pátek 8. února v podvečer generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. Právě Povodí Vltavy je správcem vodní části uvedeného přístavu, v němž budou na přelomu února a března zahájeny práce k obnově plavebních hloubek těžbou sedimentů.

„Těžba sedimentů nevyžaduje, aby plavidla opustila území Smíchovského přístavu,“ konstatoval Kubala a dodal, že po celou dobu prací bude provoz v přístavu zachován. Sedimenty se mají těžit maximálně ve vzdálenosti 1,5 metru od plavidel. V praxi sice nelze podle Kubaly vyloučit nutnost dočasného přemístění kotvících lodí, pokud by ale k tomu mělo dojít, musí se tak stát na základě písemné dohody mezi zhotovitelem akce a osoby oprávněné jednat jménem majitele příslušného plavidla.

Vlastní práce budou zahájeny potápěčským průzkumem, poté bude lokalita zaměřena a zhruba počátkem března se začnou prostřednictvím sacího bagru sedimenty těžit. Plánované ukončení celé akce je v říjnu letošního roku, jak ale konstatoval ředitel technické sekce Povodí Vltavy Jiří Pechar, snahou zhotovitele bude ukončit těžbu sedimentů dříve tak, aby byla co nejméně narušena letošní plavební sezóna.

Plavební hloubka, které má být dosaženo v dolní (severní) části přístavu, je 2,1 metru, v horní (jižní) části pak 1,8 metru. Veškerý transport vytěženého materiálu bude probíhat po vodě.

Pro operativní komunikaci s majiteli plavidel zřídilo Povodí Vltavy speciální e-mailovou adresu pristav.smichov@pvl.cz, na níž mohou směrovat své dotazy. Další kontakty týkající se projektu těžby sedimentů jsou:

Kontakt na zástupce investora:

Ing. Jan Šimůnek, technický dozor stavebníka, jan.simunek@pvl.cz, 724 316 895

Ing. Jiří Pechar, ředitel sekce technické, jiri.pechar@pvl.cz

Kontakt na zástupce zhotovitele:

Karel Kalista, vedoucí střediska rejdařství, kalista@czechport.cz, 602 275 078

Naše voda, dokumentární foto Hugo Roldán, Povodí Vltavy

 

 

9.2.2019 12.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Prevence povodní, voda v krajině, Lodní doprava

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31