28. 9. 2020

3.6.2014 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Povodí Labe zpracovalo studii o břehových porostech Orlice v Hradci Králové

V prosinci roku 2013 zadal státní podnik Povodí Labe zpracování studie s názvem „Projekt péče o stromy, Orlice Hradec Králové“. Studie je vypracována na břehové porosty toku Orlice v těchto úsecích: protipovodňová hráz Bratří Štefanů, Klapák až jez v Malšovicích, Klapák až Malšova Lhota (levý břeh) a Orlický most až Klapák. Oznámilo to Povodí Labe.

Tato komplexní inventarizace byla zpracována ve dvou etapách.

V rámci první etapy byla provedena lokalizace stromů, štítkové označení stromů, zjištěny dendrometrické údaje (taxon, výška stromu, průměr kmene, průměr koruny atd.) a byl vyhodnocen havarijní stav stromů. Toto mapování probíhalo v měsíci lednu 2014. Studie první etapy nevyhodnotila stav stromů v žádném úseku jako havarijní.

V druhé etapě byly zpracovány bonitační parametry (fyziologická a biomechanická vitalita stromu a perspektiva stromu), zkompletována fotodokumentace jednotlivých stromů či skupin a zpracován návrh pěstebního opatření (etapizace zásahů včetně jejich naléhavosti). Toto hodnocení bylo prováděno v květnu 2014. Zpracovatelem této studie byla společnost SAFE TREES s.r.o., Jaroslav Kolařík.

V této studii je podrobně zhodnoceno 582 stromů rostoucích samostatně či ve skupinách na ochranných hrázích ve všech výše uvedených úsecích. U každého stromu je navržena technologie pěstebního opatření. Nejčastějším opatřením je bezpečnostní řez (odstranění větví, které by svým pádem mohly způsobit škodu či újmu na zdraví) a zdravotní řez (podpora zdravotního stavu a vitality stromu).

Stromy, u kterých má být provedeno pěstební opatření či odkácení jsou dle priority zásahu rozděleny do tří etap.

Podle „Metodiky posouzení stavu břehových porostů v intravilánech měst a obcí“ (po vypořádání připomínek, které jsme obdrželi) budou s využitím všech dat a informací ze studie Jaroslava Kolaříka posouzeny břehové porosty na ochranných hrázích. Prvním kriteriem bude možné ohrožení života a zdraví obyvatel při pohybu po hrázích za běžných podmínek z hlediska zdravotního stavu stromů. Druhým kriteriem bude ohrožení funkce ochranných hrází nevhodně rostoucími porosty, zmenšení průtočného profilu atd. při povodňových průtocích. Následně bude zpracován detailní návrh pěstebních a systémových opatření v členění na bezodkladná, střednědobá a koncepční dlouhodobá opatření. Tento návrh bude předložen veřejnosti a Magistrátu města. Vlastní zásah do břehových porostů bude podmíněn vydáním příslušných povolení Magistrátem města.

Předpokládaná časová etapizace:

I. etapa 2014 / 2015

II. etapa 2015 / 2017

III. etapa po roce 2018

Závažnost problematiky břehových porostů a možného ohrožení života a zdraví obyvatel nám příroda opět ukázala ve čtvrtek dne 29.5.2014, kdy kolem 16 té hodiny došlo v relativním bezvětří za vydatného deště v lokalitě loděnice u ramene „Sejkorky“ nad Malšovickým jezem v Hradci Králové k pádu vrby bílé (Salix alba). Při tomto pádu nebyl naštěstí nikdo zraněn a nedošlo k žádné škodě na majetku. Důvodem pádu stromu bylo zřejmě prohnilé úžlabí u báze kmene, kde kvůli dešti došlo k nasycení ztrouchnivělého´dřeva, jeho zatížení a následnému pádu stromu.

Zdroj: Povodí Labe, ilustrační foto

3.6.2014 11.10, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

Stromy ve Stromovce mají nové jmenovkyStromy ve Stromovce mají nové jmenovky
Foto: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4