6. 6. 2020

29.4.2011 16.27, Rubrika: Výběrová řízení

Povodí Labe prodává rodinný dům v obci Veltruby

Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, nabízí odprodej rodinného domu čp. 92 s příslušenstvím a stavebním pozemkem p.č. 105/5 v katastrálním území Hradišťko I, obec Veltruby, okres Kolín.

Nemovitost se nachází v okrajové části obce Veltruby, okres Kolín, poblíž zdymadla Klavary a je přímo přístupná z místní nezpevněné komunikace. Nemovitost je tvořena z rodinného domu čp. 92, vedlejší stavby – skladu, stavebního pozemku p.č. 105/5 a příslušenství sestávající ze studny, venkovních úprav, žumpy, oplocení a trvalých porostů.

Termín prohlídky nemovitosti je ve středu 1. června 2011, od 9:00 hodin do 12:00 hodin. V době konání prohlídky bude na místě k dispozici znalecký posudek na cenu administrativní a obvyklou předmětné nemovitosti. V případě zájmu o odkoupení podejte písemné vyjádření s cenovou nabídkou, včetně navrhovaného způsobu a termínu zaplacení, v uzavřené obálce označené heslem „Prodej rodinného domu čp. 92 – Neotevírat“. Nejnižší požadovaná nabídková cena není stanovena. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky. Obálku doručte osobně nebo poštou na adresu:

Ing. Jan Zajíc, Povodí Labe, státní podnik – závod Střední Labe, Teplého 2014, 531 56 Pardubice. Termín doručení písemné nabídky je nejpozději v pátek 10. června 2011 ve 12:00 hodin.

Další informace o prodeji podá Ing. Jan Zajíc, tel. 466 864 440 nebo 725 393 026, e-mail zajicj@pla.cz.

Odkaz na mapy.cz: Hradišťko 92

Zdroj: Povodí Labe

29.4.2011 16.27, Rubrika: Výběrová řízení

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5