23. 11. 2020

Poslední místo, kde je ještě dost vody, jsou přehrady

Dny bez kapky deště a vysychající řeky budí otázku, jak dlouho dokáže Česko vzdorovat suchu. I zásob vody je v řadě přehrad méně než v jiných, méně suchých letech. I tak je jí tam ale podle serveru iDNES.cz stále dost.

Vody v českých přehradách je kvůli suchu méně a méně. Třeba na některých přehradách Povodí Moravy klesá hladina vody denně až o devět centimetrů. K panice ale není důvod. Nádrže jsou pořád z větší části naplněné, u velkých přehrad zhruba ze 60 až 90 procent a vodohospodáři jsou na případné další suché týdny – minimálně zatím – stále připraveni. „Ani několik dalších týdnů bez deště dodávky vody neohrozí,“ řekl iDNES.cz obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček. „S pokračujícím suchým obdobím lze očekávat pozvolný pokles hladin a omezení některých funkcí nádrží, zejména rekreace. Odběry pro vodárenské účely však v tuto chvíli ohroženy nejsou,“ přidává se vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku Povodí Labe Jiří Petr. Rovněž v přehradách zbylých dvou povodí – Moravy a Vltavy – jsou zatím zásoby poměrně dobré.

Sucho je ostatně jedním z hlavních důvodů (vedle povodní, splavnění toků či využití spádu vody v energetice), proč se přehrady staví. S trochou nadsázky nyní lze říci, že zatímco hladiny spodních vod i průtoky v řekách klesají na léta nevídané hodnoty, přehrady jsou posledními místy v republice, kde je vody stále ještě dost. „Přehrady nyní hrají naprosto zásadní roli. Bez nich by situace byla daleko horší – na tocích pod nádržemi lze udržovat limitní stav umožňující fungování vodního toku, toky bez regulace mohou zcela vyschnout. Ostatně většina nádrží má primární účel právě zlepšování odtoku, ačkoliv to možná není tak patrné jako role přehrad při povodních,“ řekl iDNES.cz hydrolog Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu.

V Povodí Labe jsou největšími přehradami co do objemu vody Rozkoš (zajišťující vodu v Opatovickém uzlu a zemědělské závlahy), Josefův Důl a Seč. Zásobní prostory první a třetí z nich jsou zaplněny ze 74 %, josefodolská přehrada v Jizerských horách dokonce z 90 procent. Naopak dvě malé přehrady – Labská a Pařížov – jsou skoro prázdné. „Situace zde není dobrá, v nejbližší době předpokládáme pokles hladin na tzv. kótu stálého nadržení, což znamená prakticky prázdnou nádrž,“ připouští Jiří Petr, který v povodí vede odbor vodohospodářského dispečinku. „V tuto chvíli je u většiny vodních děl přítok nižší než odtok, který je udržovaný na minimálním zůstatkovém průtoku. Jeho hodnota je poměrně malá, takže ji vodní díla mohou zajišťovat poměrně dlouho,“ řekl Petr. Labská je první přehradou na Labi, nad Pařížovem je na Doubravě několik rybníků. „U těchto dvou vodních děl to není událost častá, nejde ale ani o událost zcela výjimečnou,“ komentoval jejich vyprázdnění Petr. „Vzhledem k extrémně nepříznivé situaci na vodních tocích je situace na vodních dílech překvapivě dobrá,“ soudí ale celkově s vysvětlením, že je to důsledek naplnění přehrad na jaře a omezování odtoku v minulých měsících.

Povodí Moravy hlásí naplněnost nádrží na úrovni 70 až 92 procent. „Pokles hladin nádrží v létě není nijak výjimečný, dochází k němu každoročně. Samozřejmě vlivem extrémně nízkých přítoků jsou poklesy v současné době rychlejší, někde až devět centimetrů za den. Současný stav je porovnatelný například se stavem v roce 2003,“ řekla iDNES.cz mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Přehrady v „jejím“ povodí se na boji s dopady sucha podílejí už několik měsíců. „Nadlepšují nejen minimální průtoky v tocích, ale také zabezpečují povolené odběry – především vodárenské, dále pro závlahy nebo průmysl. Krátkodobě nadlepšujeme odtoky z nádrží například pro zvýšení množství kyslíku ve vodě a zamezení úhynu ryb,“ dodala.

Co do rozlohy spravovaného povodí nejmenší správa povodí v České republice – Povodí Ohře – má vody ve velkých nádržích dostatek . Nechranice, pátá největší přehrada v České republice, má zásobní prostor naplněný z 86 procent. Rovněž další dvě větší přehrady v povodí – Jesenice na Odravě a Přísečnice na stejnojmenné řece – jsou téměř plné. Na příkladu Nechranic je vidět jev typický v posledních týdnech pro řadu českých přehrad. Odtok se pohybuje mezi osmi až devíti kubíky za sekundu, přítok ale v posledních týdnech osciluje mezi třemi až pěti krychlovými metry. Za poslední týden tak klesla hladina v nádrži o 25 centimetrů. Hladina přehrady je nyní třicet metrů nad minimem.

Čestmír Vlček z Povodí Odry uvedl, že zásobní prostory přehrad jsou zaplněné v rozsahu mezi 67 a 87 procenty. Jediná „vyschlá“ přehrada je Šance, jejíž zásobní prostor je plný jen ze třetiny. Má to ale důvod: zhruba na polovinu stavu správci hladinu snížili kvůli stavebním pracím, sucho se podepsalo na zbytku. „Pamatujeme ale jak suché roky se zaplněností té letošní, tak deštivé, kdy přehrady byly zaplněny i s částí retenčního prostoru a musely mít zvýšené odtoky,“ varuje Vlček před vyvozováním závěrů z porovnání s jinými roky. V letošním letním období podle něj napršelo jen 35-40 procent běžného objemu srážek. V jistém smyslu ale podle něj situace výjimečná skutečně je – některé přítoky jsou zcela vyschlé. „Do přehrad přitéká málo vody, ale manipulačním řádem je stanoven minimální odtok, který zajistí, aby život v řece pod přehradou nevyhynul. Například přítok do Šance činí přibližně 120-150 litrů za sekundu, minimální odtok je stanoven na 300 litrů,“ podotýká s tím, že hladina dosud klesá. Podobně jako Labskou ani Šanci nelze doplnit upouštěním přehrad, které jí v rámci vodní sítě předcházejí – žádné takové přehrady nejsou. Nádrž leží v srdci Beskyd a zásobují ji četné potoky, které z hor stékají.

Méně vody než jindy v této roční době je obecně i v přehradách Povodí Vltavy. „Objem vody v zásobních prostorech nádrží odpovídá aktuální hydrologické situaci, tedy nynějšímu suchému období s minimem srážek a horkým počasím. Zásoba vody ve většině nádrží je spíše podprůměrná,“ řekla iDNES.cz vedoucí kanceláře generálního ředitele povodí Michaela Šeborová. Hodně odlišná je situace na velkých přehradách. Například Lipno má vody nejen dostatek, jeho hladina je dokonce o něco výše než v jiných letech. Zásobní prostor nádrže je nyní zaplněný z 83 %. Naopak v Orlíku je vody výrazně méně, jen 56 % zásobního prostoru. Slapy jsou téměř plné, do úplné kapacity zásobního prostoru v nádrži zbývají jednotky procent. Více než z 90 % je stále plná důležitá velká vodní nádrž Švihov na Želivce, zásobující pitnou vodu Prahu a střední Čechy. Právě na vodárenské nádrže vodohospodáři dbají nejvíce. Podle Šeborové se u každé nádrže, nejen vodárenské, už v době jejího návrhu zpracovává vodohospodářské řešení – odborný výpočet, který stanovuje, kolik vody je pro které účely k dispozici. Právě z tohoto výpočtu vycházejí stanovené hodnoty minimálních zůstatkových průtoků a povolené velikosti odběrů. „Priority jsou určené příslušným manipulačním řádem, který pamatuje i na déletrvající sucho,“ dodává Šeborová.

Zdroj: iDNES.cz, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

13.8.2015 10.58, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Listopad 2020>>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6