15. 7. 2020

Poruchy vodovodů lze zjistit monitoringem odběrů vody

Sledováním denní spotřeby pitné vody lze odhalit jinak skryté poruchy na vodovodní síti. Píše to ve svém článku „Pohled z praxe“ Aleš Zapletal, odborník ze společnosti INSTA CZ, která provozuje vodohospodářskou infrastrukturu v regionu Moravy. Článek přetiskujeme.

Jedním z hlavních kritérií, která určují stav vodovodů v jednotlivých obcích, je stáří vodovodu. U relativně mladých vodovodů, jakým je například skupinový vodovod Pomoraví, dochází k poruchám sporadicky a jejich údržba je víceméně bezproblémová. Stáří takovýchto vodovodů se pohybuje kolem 10 až 15 let. Některé neduhy se však mohou vyskytnout u vodovodů o něco starších, vybudovaných na začátku 90. let. Samotné potrubí je v těchto případech v pořádku, dochází však častěji k opotřebení navrtávacích pásů nebo uzavíracích armatur. Proto je nutné u těchto vodovodů provádět pravidelný monitoring a v případě odhalení závady provést výměnu jejich vadné části.

Poruchy na vodovodní síti zjišťuje provozovatel mimo jiné i na základě sledování křivky nerovnoměrnosti denní spotřeby pitné vody. Křivka nerovnoměrné spotřeby zaznamenává v grafické podobě průběh denní spotřeby vody v konkrétní vodovodní síti, přičemž platí, že v nočních hodinách mezi  2:00 – 3:00 hod. je spotřeba nejnižší. V případě menších obcí to znamená, že je v tomtočase spotřeba pitné vody prakticky nulová. Pokud tomu tak při dlouhodobějším sledování není, musí se příčina zvýšené spotřeby zjistit a případná porucha vyhledat. Osazením dataloggeru na hlavní vodoměr a odstavováním jednotlivých větví na síti, zjišťují provozní montéři lokalitu s výskytem poruchy. Při bližším upřesnění problémové lokality dochází k přesnějšímu určení vlastního místa poruchy. Na vodovodním řadu se určí postupným odstavením co nejmenší možný úsek vodovodního řadu s přípojkami, který je následně prověřován. Montéři odzkouší odstavení jednotlivých přípojek a zjistí, zda je problém na potrubí nebo na přípojce. V případě, že porucha se projeví na přípojce, upřesní se, zda je vlastní porucha před nebo za vodoměrem, tedy jestli je porucha na veřejné nebo soukromé části vodovodní přípojky. V případě zjištění závady na již zmíněném navrtávacím pásu nebo na uzavírací armatuře se přistoupí k odkopání příslušné části vodovodu a výměně vadné součásti. K takovéto postupné výměně navrtávacích pasůdochází již u 20 let starých vodovodů, jako je například vodovod v obci Křelov-Břuchotín na Moravě. U ještě starších vodovodů, jejichž stáří dosahuje více než 40 roků, se pochopitelně zvyšuje počet oprav a údržbářských zásahů. Zvýšená četnost kontroly a nasazení obsluhy je nutné, aby se minimalizovaly provozní ztráty vodovodu.

Z pohledu provozovatele vodohospodářské infrastruktury byla letošní zima velmi náročná na údržbu vodovodů. Důvodem bylo mrazivé počasí. Na začátku zimy bez adekvátní sněhové vrstvy mráz lehce pronikal k špatně zabezpečeným vodoměrům a naopak na konci zimního období, díky bohatší sněhové nadílce, byl zaizolován v uložení vodoměru, a nedostal se tak ven. To způsobovalo problém zejména na koncových větvích vodovodní sítě, kde jsou odběry minimální (zpravidla 1 – 2 zákazníci) a kde docházelo proto k jejich zamrznutí. Nejčastěji zamrzaly vodoměry, které byly uloženy v nedostatečné hloubce. Z toho také plyne pro vlastníky vodoměrů poučení skutečně dodržovat základní podmínky při instalaci vodoměrů, a to zajistit jejich řádné zateplení jako ochranu před mrazem a dodržet minimální hloubku 120 centimetrů.

Naše voda

 

 

 

27.7.2012 10.14, Rubrika: Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2