27. 9. 2022

19.4.2022 9.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě

Portál eSOVAK nabízí školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

SOVAK ČR nabízí moderní způsob vzdělávání přes portál eSOVAK. Bližší informace zde. V případě zájmu a dotazů, prosíme, kontaktujte Veroniku Doudovou (727 915 325, doudova@sovak.cz) nebo Ing. Barboru Škarkovou (601 374 721, skarkova@sovak.cz).

Celkem je v nabídce 39 e-kurzů, povinných školení, instruktážních videí a příkladů dobré praxe. Všeobecné kurzy a Odborně zaměřené kurzy podrobněji představujeme v dalším textu.

Všeobecné kurzy

 • Bezpečnost práce pro vedoucí zaměstnance – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, který seznamuje s legislativními požadavky, pracovními riziky a zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kurz pro vedoucí zaměstnance obsahuje navíc přehled základních povinností vedoucího zaměstnance v oblasti BOZP.

 • Bezpečnost práce pro zaměstnance – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, který seznamuje s legislativními požadavky, pracovními riziky a zásadami prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

 • Požární ochrana pro vedoucí zaměstnance – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz, ve kterém se seznámíte zejména s právními předpisy, povinnostmi, zásadami požární prevence, dokumentací požární ochrany nebo postupy při požáru a evakuaci. Kurz navíc obsahuje i nejdůležitější technické normy.

 • Požární ochrana pro zaměstnance – závěrečný test, certifikát

Online kurz seznamuje zejména s právními předpisy v požární ochraně (PO), povinnostmi, zásadami požární prevence, druhy dokumentace požární ochrany a správnými postupy při hašení, ohlášení požáru či evakuaci.

 • První pomoc – závěrečný test, certifikát

Kurz se zaměřuje na následující témata: Etické aspekty poskytování první pomoci; Bezvědomí; Základní životní funkce; Kardiopulmonální resuscitace (teorie a praxe); Tonutí; Cizí těleso v dýchacích cestách; Akutní infarkt myokardu; Hyperventilační tetanie; Hypoglykemické koma; Epileptický záchvat; Krvácení; Úrazy hlavy a krku; Úrazy hrudníku a břicha; Úrazy páteře; Popálení a poleptání; Kolapsové stavy; Omrzliny a prochladnutí; Úraz elektrickým proudem.

 • Školení řidičů – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz pro řidiče – referenty je uživatelsky snadno uchopitelný a atraktivní kurz se závěrečným testem, který plně nahrazuje pravidelná školení řidičů – referentů na celém území České republiky. Kurz rovněž umožňuje vytištění osvědčení o jeho absolvování. Bezproblémová přístupnost tohoto typu vzdělávání přispěje ke zvýšení bezpečnosti zaměstnanců na služebních i soukromých cestách a k bezpečnosti silničního provozu vůbec.

 • BOZP při práci v home office – prohlášení

Tento kurz je efektivním online řešením 3 v 1 pro plnění povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP při práci v home office. Kurz je v závěru doplněn prohlášením zaměstnance o plnění podmínek BOZP při práci v home office.

 • Ergonomie kancelářského pracoviště – doklad o absolvování

Co je ergonomie? Co musí splňovat ergonomické pracovní místo? Kurz vás seznámí s riziky spojenými s dlouhodobou prací v kanceláři a s příčinami nejčastějších zdravotních potíží, které z takové práce plynou. Ukáže vám, jak si vhodně uspořádat pracovní místo.

Odborně zaměřené kurzy

 • Hygienické minimum (pro pracovníky ve vodárenství) – závěrečný test, certifikát

Rozsáhlý e-learningový kurz Hygienické minimum reaguje na aktuální potřeby zvýšit důraz na hygienické aspekty zejména ve vodárenských provozech. Kurz je rozdělen na teoretickou a praktickou část a třetí velká kapitola obsahuje zásady správné praxe při výstavbě a opravách vodovodní sítě z hlediska prevence mikrobiologické kontaminace vody. Kurz je určen všem zaměstnancům, kteří při své práci přicházejí do styku s pitnou vodou, ale i laickým zájemcům o tematiku.

 • Bezpečnost práce ve stavebnictví – závěrečný test, certifikát

Tento kurz BOZP ve stavebnictví využijí zejména zaměstnanci, kteří se pohybují na stavbách, ale nevykonávají na nich žádné manuální práce. Online kurz školení BOZP na stavbách proto ocení např. stavbyvedoucí, mistr, stavební dozor, technický dozor investora nebo projektanti v rámci autorského výkonu. Zaměstnanec je prostřednictvím kurzu seznámen se všemi bezpečnostními riziky, se kterými se na stavbách může setkat.

 • Obsluha manipulačních vozíků – závěrečný test, certifikát

Tento kurz je určen pro všechny pracovníky, kteří během své pracovní činnosti využívají motorové vozíky k manipulaci s manipulačními jednotkami. Tito pracovníci musí být držiteli příslušného oprávnění k obsluze motorových vozíků.

 • Práce ve skladu – závěrečný test, certifikát

Kurz je určen především pro pracovníky, kteří se pohybují v prostorách skladů nebo v jeho těsném okolí. Online školení práce ve skladu obsahuje výčet obecných rizik pro všechny sklady, kvalifikační předpoklady pro zaměstnance nebo např. informace o používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků. Dále v kurzu najdete značení regálů, skladování a stolování materiálů, způsob manipulace s nebezpečnými látkami apod.

 • Práce ve výškách – závěrečný test, certifikát

Součástí online školení práce ve výškách je především seznámení s riziky, které práce ve výškách přináší. Jedná se zejména o zajištění proti pádu technickou konstrukcí, požadavky na bezpečnost a zdravotní způsobilost, ochrana proti pádu, zajištění ohroženého prostoru pod místem práce, zajištění proti pádu předmětů a materiálů, práce na střeše nebo dočasné stavební konstrukci a jiné.

 • Pravidla při nakládání s chemickými látkami a směsmi – závěrečný test, certifikát

Obsah kurzu se zaměřuje na to, jaké má zaměstnavatel povinnosti ve vztahu k používaným chemickým látkám a směsím. Po absolvování se účastníci orientují v legislativě i praktickým postupech v oblasti chemických látek a směsí, vědí, jak úspěšně povinnosti aplikovat v praxi a jsou připraveni na mimořádné události a případnou kontrolu.

 • Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 3 – závěrečný test, certifikát

E-learningový kurz Školení o odborné způsobilosti v elektrotechnice §3 odkazuje zejména na vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 Sb., která stanovuje stupně odborné způsobilosti pracovníků, kteří obsluhují elektrická zařízení nebo pracují na nich. Kurz je prakticky doplněn o názorný popis bezpečnostních požadavků, návod na první pomoc při úrazu elektřinou a samostatná kapitola je věnována kontrole a revizi elektrických spotřebičů. Kurz je uzavřen závěrečným testem, který vyžaduje 100% úspěšnost vypracování. Při úspěšném zvládnutí závěrečného testu zaměstnanec obdrží certifikát.

Zdroj a grafika z webu:

www.sovak.cz

 

 

19.4.2022 9.46, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace, Hlavní zprávy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022BRDSKÉ STROMOSÁZENÍ 2022
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Září 2022 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2