18. 5. 2021

20.8.2020 11.30, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Policie s inspektory ČIŽP řeší nelegální kopáče chráněných vltavínů

Lesní pozemky a lesní porosty, ale i nelesní pozemky v Jižních Čechách jsou dlouhodobě poškozovány nelegální činností osob kopajících chráněný nerost vltavín[1]. Za první pololetí roku 2020 řeší Policie ČR ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí v Českých Budějovicích značný nárůst této nelegální činnosti.

Zatímco v letech 2018 a 2019 to byly zhruba dvě desítky případů, za první pololetí letošního roku je jich už 33. V Jihočeském kraji je řada lokalit[2], kde dochází k poškozování životního prostředí v souvislosti s hledáním vltavínů jednotlivými fyzickými osobami. Jejich činností dochází k narušování půdního krytu (kopáním, hrabáním, vymýváním …), k poškozování stromů a keřů a jejich kořenového systému a k narušení půdotvorných procesů. To následně vede k ruderalizaci, změně původních a pro lokalitu charakteristických společenstev a zvyšuje se riziko zavlečení nepůvodních druhů. Důsledkem této činnosti může být nevratná změna biotopu v dané lokalitě.

„Řada kopáčů je zjištěna na místě. Vzhledem k tomu, že kopáním vltavínů hrozí nedovolená změna chráněných částí přírody, vydávají inspektoři ČIŽP přistiženým osobám zákazy činnosti podle ust. § 66 zákona o ochraně přírody. V případě, že ale tito lidé dále pokračují a jsou opakovaně přistiženi, dojde tak k porušení vysloveného zákazu a daná věc je řešena Policií ČR jako trestný čin maření výkonu rozhodnutí a vykázání. V případě prokázání viny hrozí pak pachateli trest odnětí svobody až na dva roky. Na tomto přísnějším zákonném postupu jsme se před lety dohodli s policií a ukazuje se účinnější, než případné přestupkové řízení, které bychom vedli,“ řekl Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Podle zákona o ochraně přírody je na celém území chráněných krajinných oblastí, tedy i CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko, zakázáno ničit přírodu nebo ji poškozovat a měnit dochované přírodní prostředí. Významné krajinné prvky, jako je například i les, jsou podle tohoto zákona také chráněny před poškozováním a ničením. K zásahům, které by k tomu mohly vést, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit tzv. závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

V případě lesních pozemků dochází vlivem kopání k ohrožení stability stojících lesních porostů, stromy jsou podkopány, dochází k přesekání kořenů a k následným vývratům.Dochází tak k proředění lesních porostů, které se pak stávají náchylnější pro negativní působení větrů, sněhu a námrazy. V jámách se akumulují podzemní i povrchové vody a tím dochází i k podmáčení okolních lesních porostů. Překopání kořenů dřevin znamená jejich infekci dřevokaznými houbami, případně invazi škodlivého hmyzu.

Tisková zpráva Policie Jihočeského kraje: https://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22561662&docType=ART

[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltav%C3%ADn

[2] k. ú. Olešnice, Nesměn, Byňov (ORP Trhové Sviny), Vrábče, Lipí, Jankov (ORP České Budějovice), Bor (ORP Třeboň), Hrbov (ORP Prachatice), přičemž  pozemky v k. ú. Byňov jsou zároveň i v CHKO Třeboňsko a pozemky v k. ú. Jankov jsou zároveň i v CHKO Blanský les. Z těchto lokalit podléhají zvýšené ochraně (podle zákona o ochraně přírody) zejména lesní pozemky, které jsou ze zákona chráněny jako tzv. významné krajinné prvky a dále území spadající do CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko.

Zdroj a dokumentární foto: ČIŽP

 

20.8.2020 11.30, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

MOKŘAD TRIANGL V PRAZEMOKŘAD TRIANGL V PRAZE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<March 2021>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4