20. 8. 2019

Polemika Odpadového fóra: Recyklace versus spalovny

V aktuálním čísle časopisu Odpadové fórum je polemika na téma, které redakce nazvala stručně “recyklace vs. spalovny”. Součástí polemiky byl i příspěvek ředitele České asociace odpadového hospodářství (ČAOH) Petra Havelky.

Aktuální téma uvedla redakce Odpadové fóra následujícím textem a finální otázkou:

Za 8 let bude éra skládkování dle již platné legislativy u konce. Návrh nového zákona o odpadech v březnu prošel připomínkovým řízením. Debata, která se nad návrhem rozpoutala, není rozhodně jednoduchá a hledání výsledné podoby zákona se zařazením připomínek dotčených stran bude obtížné, ne-li nemožné.

Dle slov Ministerstva životního prostředí návrh nového zákona o odpadech přináší odklon odpadů ze skládek a jejich opětovné využití – ať už materiálově nebo energeticky. Nejhlasitější kritici upozorňují, že návrh zvýhodňuje energetické využití oproti recyklaci odpadů. Proto se Odpadové fórum dnes ptá:

Jak se podle Vás přijetím návrhu zákona změní poměr materiálového a energetického využití odpadu?

Tentokrát odpovídali:

Jaromír Manhart, MŽP

Jana Suzová, SAKO Brno

Petr Havelka, ČAOH

Ivo Kropáček, Hnutí Duha

Petr Šulc, SPDS

Jaroslav Tymich, AČPP

Pavel Drahovzal, SMO Č

Odpověď Petra Havelky:

“Odpověď na tento dotaz může být poměrně jednoduchá. Je již prakticky jisté, že evropské recyklační cíle obsažené v balíčku oběhového hospodářství neklesnou pod ty vyhlášené v prosinci 2015 Evropskou komisí. V podmínkách ČR je tedy třeba reálně počítat s tím, že z nynějších 33,9 % recyklace komunálních odpadů bude třeba se do devíti let dostat na skoro dvojnásobek, tedy na Evropou požadovaných 60 % k roku 2025.

Český národní plán odpadového hospodářství to však, na rozdíl od některých jiných států EU, zatím nemá stanoveno jako cíl. Logicky takový cíl bude třeba doplnit, a to jak do POH ČR (i krajských POH), tak do nového zákona o odpadech. POH ČR obsahuje alespoň poměrně dobrou predikci vývoje. Z ní plyne, že finálně by se v ČR mělo energeticky využívat 1,4 milionu tun komunálních odpadů, což jako maximum odpovídá i procentuální potřebě k plnění evropských recyklačních cílů. Avšak pouze v případě, že by Evropská komise ustoupila ze své deklarované pozice, že data OH by měla vycházet z dat Eurostatu. Tedy na národní úrovni z dat ČSÚ. S daty Eurostatu o komunálním odpadu v ČR by maximální kapacita pro energetické využití byla samozřejmě nižší.

Uvedená čísla jsou veřejně známá a je logické, že budou zásadní pro rozhodování investorů, zda má smysl do té které technologie investovat. V případě, že by se kapacita některých technologií v ČR naddimenzovala, investor bude mít reálné problémy s tím, že kapacita jeho zařízení by nebyla v souladu s potřebou plnění cílů, ke kterým se ČR zavázala, nebo bude muset, jakožto každý další člen EU, zavázat.

Čistě matematická verze odpovědi na dotaz redakce může být velmi stručně takováto: recyklace 65%, energetické využití 25%, skládkování 10%. Skládkování máme navíc jako jedna z pouhých 7 zemí v EU zakázané. Nad rámec Evropou navrhovaného omezení na 10 % a o šest let dříve než EU. Nyní je třeba vyřešit vyšší příčky v hierarchii a sladit naše cíle s těmi evropskými.

Návrh nového zákona musí doznat podstatných změn zejména ve vztahu k vyšší technologické neutralitě. Stále více sílí hlasy, že návrh zákona není technologicky neutrální a navíc, že jeho ekonomické nastavení je z hlediska sociálních dopadů na občany zcela neakceptovatelné.  A jak plyne z již uvedeného, do zákona je třeba doplnit evropské recyklační cíle.”

Odpovědi ostatních oslovených jsou uvedeny v dubnovém čísle Odpadového fóra.

Zdroj: www.caoh.cz s využitím časopisu Odpadové fórum, ilustrační foto Naše voda

 

10.5.2016 6.20, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

CHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCECHMELAŘSKÝ DEN, STEKNÍK U ŽATCE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Srpen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1