27. 5. 2020

Podrobné statistky rybářství za rok 2016

Produkce sladkovodních ryb v ČR mírně roste, jejich spotřeba ale naopak mírně klesá. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství (tzv. „Zelená zpráva“) za rok 2016, kterou před několika dny odsouhlasil parlament a kterou má portál Naše voda k dispozici.

Podle „Zprávy“ je v ČR vyhlášeno přes dva tisíce rybářských revírů na výměře téměř 42 tisíc hektarů. Rekreačním rybolovem se zabývá zhruba 350 000 rybářů. Na území ČR existuje přibližně 24 tisíc rybníků a vodních nádrží o celkové ploše zhruba 52 tisíc hektarů, z toho je na více než 41 tisících hektarech uskutečňován vlastní chov ryb. V roce 2016 bylo v ČR vyprodukováno 21 tisíc tun tržních ryb v živé hmotnosti, což představovalo ve srovnání s rokem 2015 nárůst o 4,0 % (o 0,8 tisíce tun). Výlov z rybníků dosahoval z celkové výroby 20,3 tisíc tun v živé hmotnosti, ze speciálních zařízení převážně průtočných systémů s chovem lososovitých rybě bylo získáno 655 tun ryb v živé hmotnosti, dalších 36 tun ryb bylo vyloveno z přehrad.

Druhové zastoupení tržních ryb je u nás dlouhodobě stabilní a nadále dominuje produkce kapra. V roce 2016 dosáhl jeho výlov 18,4 tisíce tun v živé hmotnosti, což v meziročním srovnání představuje zvýšení o 2,8 %. Na celkovém objemu produkovaných ryb se, obdobně jako v roce 2015, podílel kapr 87,6 %, lososovité ryby zaujímaly 3,2 %, býložravé ryby 5,1 %, výlov lína činil 0,7 % a dravé ryby představovaly 1,1 % z celkového výlovu. Výlov ryb na udici dosáhl v roce 2016 podle odhadu Rybářského sdružení ČR 3,5 tisíce tun v živé hmotnosti, což bylo meziročně o 0,3 tisíce tuny méně. Téměř 77 procenty (2,7 tisíce tun v živé hmotnosti) se na něm podílel kapr, z ostatních druhů ryb převažoval cejn velký, štika a sumec (celkem 0,4 tisíce tun živé hmotnosti). Na tuzemský trh bylo v roce 2016 dodáno 8 252 tun živých ryb, což představovalo proti roku 2015 pokles o 9,8 % (o 902 tun). Naproti tomu objem zpracovaných ryb se meziročně zvýšil o 31,6 % na 2,5 tisíce tun v živé hmotnosti a reprezentoval téměř 12% podíl z objemu vylovených tržních ryb.

Tuzemská spotřeba ryb podle ČSÚ, zahrnující sladkovodní i mořské ryby, v roce 2015 dosáhla 5,5 kilogramu na osobu a rok, z toho sladkovodní ryby se na ní podílely necelou čtvrtinou. V roce 2016 spotřeba ryb podle odhadů mírně klesla o 0,4 kilogramu na výsledných 5,1 kilogramu na osobu a rok. Spotřeba sladkovodních ryb bez započtení výlovků ryb na udici podle odhadu Rybářského sdružení ČR dosáhla v roce 2016 na obyvatele přibližně 1,25 kilogramu na osobu a rok, což bylo o 0,14 kilogramu méně než v roce 2015.

V roce 2016 bylo z ČR vyvezeno celkem 23,8 tisíce tun ryb v živé hmotnosti v hodnotě 2,94 miliardy korun, což představovalo v meziročním srovnání nárůst o 2,5 tisíce tun a o 0,78 milionu korun. Z ČR se vyvážel tradičně zejména živý kapr, a to v objemu 12,0 tisíc tun v živé hmotnosti v celkové hodnotě 627,3 milionu korun. Meziročně se vývoz této ryby zvýšil v objemovém vyjádření o 11,0 % (tj. o 1,2 tisíce tun) a v hodnotovém o 16,2 % (o 87,6 milionu korun). Kromě kapra bylo vyvezeno 940 tun ostatních živých ryb a 37 tun pstruha. Dovoz živých ryb do ČR v roce 2016 u sledovaných druhů (kaprů, pstruhů a úhořů) představoval 2,2 tisíce tun v živé hmotnosti v hodnotě 139 milionů korun. Oproti roku 2015 došlo k jeho poklesu o 10,0 %, (o 16,9 tisíce tun živé hmotnosti) Na importu se podíleli ze 48 % živí pstruzi, kterých bylo v roce 2016 v zahraničí nakoupeno celkem 1 086 tun, a to především z Itálie (618 tun) a ze Slovenska (359 tun). Významný objem z celkového dovozu živých ryb představovali v roce 2016 i nadále živí kapři – jejich podíl na dovozu dosáhl 51 %, ale meziročně se zvýšil jen nepatrně (o 0,5 %) na 1 440 tun. Nejvýznamnějšími dodavateli kaprů na český trh bylo Maďarsko (618 tun) a Chorvatsko (309 tun).

Zdroj: Zpráva o stavu zemědělství za rok 2016, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

15.12.2017 15.21, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Přehrady a vodní díla, Statistiky a kauzy

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

OKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKAOKOLÍ VĚŽICKÉHO RYBNÍKA
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31