15. 7. 2020

Podmínky slev při zalévání zahrádek a napouštění bazénů

Podmínky uplatnění slev na spotřebu vody při vyúčtování stočného připravila pro zájemce společnost Středočeské vodárny (SVAS). Podle mluvčí SVAS Lenky Kozlové na tyto případy pamatuje zákon ustanovením § 19 odst. 7 zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.

„ Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 kubíků za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených provozovatelem, pokud se předem provozovatel nedohodne s odběratelem jinak,“ konstatuje se v zákonu.

Vzhledem k tomu, že společnost Veolia Voda, jejíž součástí je také společnost Středočeské vodárny, preferuje jednotný přístup k odběratelům v rámci celé ČR, byla nadefinována pravidla, jak v případě žádosti o uplatnění tohoto zohlednění postupovat.

Pro uplatnění nároku na slevu musí odběratel (fyzická osoba) splnit vedle zákonné podmínky (množství neodvedené do kanalizace musí být větší, než 30 kubíků za rok) také povinnost prokazovat toto množství dle platného fakturačního měřidla. Jinými slovy – k prokázání množství vody neodvedené do kanalizace je nutné nechat si nainstalovat tzv. „podružný zálivkový vodoměr“. Podružný vodoměr je vždy v majetku odběratele a musí v souladu s platnou legislativou splňovat veškeré náležitosti platného stanoveného měřidla. Množství vody, odvedené do kanalizace, je pak jednotně vypočteno jako rozdíl mezi množstvím vody zjištěném odečtem hlavního fakturačního vodoměru a množstvím vody zjištěném odečtem podružného vodoměru.

Vzhledem k již zmíněné zákonné podmínce je také nezbytné založit si při žádosti o zálivkový vodoměr na zákaznickém centru zálohové platby. Díky placení vodného a stočného formou zálohových plateb se pak provádí vyúčtování jednou ročně a odpadá složitá kontrola množství vody neodvedené do kanalizace, která by nastala při fakturaci s jiným fakturačním cyklem.

V případě zájmu o instalaci zálivkového vodoměru je uplatňován následující postup:

odběratel vyplní a doručí formulář žádosti o osazení vodoměru (formulář dostupný ba webu, sekce zákazníci/formuláře ke stažení) buďosobně na ZC Mělník či Kladno, nebo písemně na adresu Středočeské vodárny, U vodojemu 3085, Kladno,

Středočeské vodárny ověří, zda v dané lokalitě provozují kanalizaci, upozorní odběratele na zákonnou podmínku pro uplatnění odpočtu a po kontrole či upřesnění údajů uvedených ve formuláři pak zajistí předání požadavku na revizi odběrného místa provozu, který ji po předchozí domluvě termínu s odběratelem zrealizuje

při samotné revizi na odběrném místě je s odběratelem upřesněna varianta osazení vodoměru, předběžně dohodnut termín, cena dle platného ceníku a další nezbytnosti, výsledek revize je zaznamenán zaměstnancem vodáren na formulář

na základě potvrzeného formuláře je, podle zvolené varianty požadované služby, osazen, zkontrolován a zajištěn proti manipulaci podružný vodoměr

posledním nezbytným krokem je pak zavedení zálohových plateb a uzavření dodatku ke smlouvě, které proběhne s odběratelem v prostorách ZC a na jehož základě je pak sleva uplatňována.

Závěrem jedno upozornění: vodoměr s neplatným úředním ověřením (prošlým cejchem) není považován za fakturační měřidlo! Díky tomu, že jde o vodoměr v majetku odběratele, je zajištění nového vodoměru/úředního ověření plně v kompetenci odběratele. Středočeské vodárny budou na tuto skutečnost své odběratele písemně upozorňovat a nabízet jim možnost výměny vodoměru.

Středočeské vodárny, a.s.,jsou od prosince 2004 provozovatelem vodovodů a kanalizací v majetku obcí a měst, které se nachází na území bývalých okresů Mělník, Kladno, části Prahy východ a západ,části okresů Rakovník a Mladá Boleslav. Společnost zásobuje pitnou vodou více než dvě stě osmdesát tisíc obyvatel a spravuje majetek v hodnotěpřesahující 2,1 miliardy korun, který představuje téměř dva tisíce pět set kilometrů vodovodní sítě a osm set kilometrů kanalizačních stok.

Další informace naleznete na internetové adrese http://www.svas.cz

 

 

 

20.7.2012 10.49, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NAUČNÁ STEZKA OLŠINANAUČNÁ STEZKA OLŠINA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2