1. 6. 2020

13.4.2019 6.24, Rubrika: Podnikání s vodou a zákony

Podmínky na dotace za ozelenění se již brzy hodně zpřísní

Zatím jen ve stadiu návrhů jsou představy EU, za jakých podmínek by mohli zemědělci čerpat dotace na tzv. greening (ozelenění), které v současné době představují 30 procent z dotací v rámci jednotné platby na plochy, což je systém nejvyšší evropských dotací.

Z uvedených návrhů vyplývá, že do zásad Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) by mohlo spadat deset opatření, z nichž některá jsou zcela nová. Například pro zimní období by neměla být na polích žádná holá půda bez vegetačního pokryvu, stejně tak by měl být stanoven minimální podíl půdy vyhrazený pro neprodukční plochy. Návrh EU počítá i se zákazem ořezu živých plotů a stromů v období hnízdění a odchovu mláďat či s povinností zachovat krajinné prvky. Mezi standardy DZES by měl také spadat zákaz přeměny nebo orby trvalých travních porostů v lokalitách sítě Natura 2000 a obecně zachování trvalých travních porostů na základě poměru trvalých travních porostů k zemědělské ploše.

Mezi cíle navrhovaných opatření patří obecná ochrana proti přeměně na zemědělskou půdu s jiným využitím za účelem zachování zásob uhlíku a ochrana půd bohatých na uhlík (například mokřadů a rašelinišť), zachování úrovně organických složek půdy, ochrana říčních toků před znečištěním, udržitelné hospodaření s živinami, ochrana půd obecně či zachování půdního potenciálu.

S řadou termínů i opatření zatím stávající podmínky greeningu nepracují, lze ale důvodně předpokládat, že se většina výše popsaných zásad DZES objeví v podmínkách změn ve Společné zemědělské politice EU po roce 2020.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

13.4.2019 6.24, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

LÍTOŽNICKÝ RYBNÍKLÍTOŽNICKÝ RYBNÍK
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31