2. 12. 2020

Podle Svazu marginálních oblastí nerespektuje ČR ekologické požadavky EU

Česká republika má problémy s respektováním ekologicky šetrnějšího zemědělského hospodaření v přírodě, která zakotvuje zemědělská politika EU. Tvrdí to v následující tiskové zprávě Svaz marginálních oblastí ČR (SMO).

Evropský parlament, Rada ministrů EU a Evropská komise dospěly před dvěma měsíci k dohodě o reformě společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2013, přesto se uvedené zatím neodráží v potřebných změnách politiky českého Ministerstva zemědělství.

Pro rozpočtové období 2014-2020 byly v oblastech relevantních pro zemědělství České republiky přijaty 4 zásadní závěry: bude více respektována poptávka veřejnosti, dojde ke zrušení historických principů (nebudou už podporovány mrtvé/neexistující krávy), bude kladen větší důraz na trh (rušení kvót apod.) a společná zemědělská politika bude ekologičtější.

Právě v rámci většího respektování veřejné poptávky bylo konstatováno, že budou posílena zemědělsko-environmentální opatření. Oproti počátečním návrhům a též oproti končícímu rozpočtovému období byly podstatně navýšeny povinné minimální příděly na agroenvironmentální opatření apod. Zatímco ve starém Programu rozvoje venkova muselo být pro celou II. osu vyčleněno pouze 25 % prostředků, tak nově je uloženo: „alespoň 30 % rozpočtu PRV bude muset být přiděleno na agroenvironmentální opatření, podporu ekologického zemědělství nebo na projekty související s ekologickými investicemi nebo inovačními opatřeními“. Jedná se tedy o navýšení větší než o výše uvedenou pětinu, protože II. osa zahrnovala podstatně více opatření, než je nově vyjmenováno s uvedeným minimálním limitem 30 %.

Relevantní instituce si jsou vědomy změněné situace na komoditních trzích a faktu, že ceny komodit od roku 2005 podstatně vzrostly a nikdo dnes nepochybuje, že vzhledem k rostoucí celosvětové populaci a poptávce dále dlouhodobě porostou. S touto realitou logicky souvisí i další opatření: „30 % přímých plateb bude spojeno s dodržováním tří zemědělských postupů sloužících k ochraně životního prostředí: diverzifikace plodin, udržování stálých travinných porostů a zachování 5 % a poté 7 % ploch environmentálního zájmu od roku 2018, případně další opatření, která přinesou alespoň stejný přínos pro životní prostředí“.

Výše uvedené je explicitní ukázkou celkové změny kurzu evropské zemědělské politiky směrem k tržněji orientovanému a environmentálně šetrnějšímu zemědělství. Je tím současně vyjádřen fakt, že tržní produkce je mnohem lépe zaplacena a pokud má být udržena rovnováha, tak veřejné zdroje musí být přesunuty ve prospěch úhrad veřejného zboží. Tržní produkci nemá a nemůže ještě duplicitně platit stát, protože ji platí a dokáže ocenit trh, s výjimkou živočišné výroby, která u přežvýkavců navíc generuje vysoký environmentální přínos. Ten ale, bohužel, trh zaplatit neumí.

Svaz marginálních oblastí upozorňuje zejména na podmínku udržování stálých travinných porostů pro přímé platby, která zatím nebyla českým ministerstvem zemědělství adekvátně promítnuta. Příslušná náměstkyně ministra v této oblasti nekomunikuje a naopak prosazuje zcela opačná opatření odrazující od hospodaření na stálých pastvinách a směřující k devalvaci zemědělsko-environmentálních opatření, tzn. nerespektování inflace, jakožto základního parametru, pokud má být alespoň udržena reálná hodnota příslušných plateb. Svaz marginálních oblastí paní náměstkyni opakovaně marně vyzývá k respektování evropské zemědělské politiky, legislativy a základních makroekonomických veličin.

Svaz marginálních oblastí zdůrazňuje, že probíhající vyjednávání o implementaci SZP do českého zemědělství přehlíží závěry trialogu uvedené v úvodu této tiskové zprávy a vyjadřuje vážné obavy o schopnost České republiky ucházet se o financování Programu rozvoje venkova a přímých plateb z evropských zdrojů, pokud je prosazován kurz nerespektující pravidla dohodnutá na nejvyšší úrovni. Věřme, že je ještě čas na změnu, aby ČR nemusela po budoucích kontrolách platit vratky v desítkách miliard korun kvůli nerespektování daných podmínek, jako tomu bylo u jiných programů založených na evropském financování.

Zdroj: www.lfa.cz

 

 

26.8.2013 12.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

Maka dari itu Piala Didunia rintangan Piala Eropa Selalu guna kurang-lebih Kedua Th Aku memiliki simpanan Kusus Contohnya sewaktu sebulan menyimpan 200.000 Rupiah slot online Melampaui batas artinya sewaktu Kedua Th terkumpul Lokasi 4.800.000.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

BEČOVSKÉ RYBNÍKYBEČOVSKÉ RYBNÍKY
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4