6. 7. 2020

U Podkrušnohorského přivaděče se musí vykácet stromy

V rámci soustavné péče o správnou funkci koryt a podélných hrází Přivaděče průmyslové vody (PPV) a Podkrušnohorského přivaděče (PKP) byla zpracována studie vlivu vegetace na funkci, stabilitu a bezpečnost hráze. Oznámil to mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Studie byla zpracována na přelomu let 2014 a 2015 firmou Envicons, s. r. o. Zároveň prověřila vliv vegetace na bezpečnost hráze, bezpečnost obyvatel, možnosti kontrol a realizovatelnost průběžné strojní údržby travních porostů a dřevin. Hráz obou na sebe navazujících přivaděčů má charakter hráze ochranné. Tento typ hrází je dle vodního zákona nutné udržovat v řádném stavu tak, aby neohrožovaly bezpečnost majetku ani osob, nesmí se na nich vysazovat dřeviny a náletové dřeviny je naopak nutné mýtit.

Tento požadavek není v souladu s reálným stavem. Povodí Ohře se jej již od prvotní účinnosti zákona, tedy od 1. ledna 2002, snaží situaci řešit, ale zatím pouze s lokálním efektem.

„Náletové stromy nebo stromy vysázené před účinností vodního zákona jsou v současnosti značně vzrostlé a jejich pokácení bude veřejností vnímáno spíše negativně. Z tohoto důvodu jsme prostřednictvím odborné firmy zajistili zpracování studie, která nám dává návod, jak máme postupovat v jednotlivých úsecích,“ říká Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Na jednu stranu se může zdát, že kořenový systém hráz zpevňuje. To je do určité míry pravda. V době růstu stromu tomu tak je. V okamžiku onemocnění stromu, nebo při jeho vývratu, nuceném vykácení apod. kořenový systém naopak škodí. Kořeny po odumření stromu v hrázi vyhnívají a vznikají tak předurčené průsakové cesty, které reálně mohou způsobit porušení hráze. Také vývrat stromu, zejména v horní části hráze, významně oslabí nebo dokonce úplně poruší funkčnost a bezpečnost hráze. V dolní části hráze mohou kořeny stromů ucpávat drenážní potrubí a tím zamezovat řízenému a potřebnému fungování odvodňovacího systému. To je tedy na druhou stranu obrovské riziko, které nelze zcela nebo alespoň významně eliminovat. A právě na to, zejména po negativních zkušenostech z povodní z roku 1997, reaguje platný vodní zákon.

Na základě studie, ve které je doporučeno etapovité řešení odstraňování stromů na hrázi přivaděčů, přistupujeme k realizaci kácení v první etapě. Ta obsahuje úsek PPV od akvaduktu křížícího Chomutovku a Bezručovo údolí k silničnímu mostu na Kamenný a Březový vrch a úsek PKP od sídliště Na Borku až k mostu na Zámecké cestě. „Právě tyto úseky jsou s ohledem k bezprostřední blízkosti osídlení vybrány pro první etapu. Dohromady zde bude vykáceno 149 stromů,“ dodal Svejkovský.

6.1.2016 14.50, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2