7. 4. 2020

28.2.2020 10.22, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Podaří se v lesích CHKO Brdy zadržet více vody?

Ani Brdy již nejsou pověstnou houbou, ze které braly vodu okolní obce a které bylo na rozdávání. Brdská rašeliniště, rašelinné smrčiny a další podmáčené lokality ubývají. A tak odborníci uvažují, jak vodou šetřit, odkud ji čerpat a jak ji zadržet v krajině. Uvedla to Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Některé odpovědi poskytla studie „Možnosti zvýšení retence vody v povodí horní Klabavy (CHKO Brdy), kterou na základě objednávky Agentury ochrany přírody a krajiny vypracovala firma Sweco Hydroprojekt v roce 2017. Studie obsahuje jednak vějíř různých typů opatření a jednak i konkrétní návrhy. Typově se jedná o opatření na vodních tocích, vodních nádržích, melioracích, cestní síti a na způsobech lesního hospodaření. Se závěry byli seznámeni všichni dotčení aktéři v území.

Na základě výsledků této studie Povodí Vltavy již připravilo dva významné projekty – Revitalizace Klabavy pod Dolejším Padrťským rybníkem a Údržba Třítrubeckého (Voložného) potoka. “Věříme, že v brzké době dojde i k jejich realizaci,” dodává AOPK.

Navrhovaná opatření mohou mít poměrně významný pozitivní vliv na zvýšení retenční schopnosti území a zpomalení odtoku vody. Snížila by se tak kulminace povodňových vln, ale i projevy sucha. Realizaci většiny finančně náročnějších opatření je možno finančně zajistit z Operačního programu životní prostředí, Prioritní osy 4 – Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Souhrn studie je publikován v odborném sborníku Bohemia Centralis:

http://strednicechy.ochranaprirody.cz/res/archive/035/069797.pdf?seek=1568203348

Zdroj: AOPK, foto: studie Možnosti zvýšení retence vody v povodí horní Klabavy (CHKO Brdy)

28.2.2020 10.22, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

JINOŠOVSKÉ ÚDOLÍJINOŠOVSKÉ ÚDOLÍ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3