29. 1. 2023

Plzeň startuje turistickou sezónu sadou průvodců podél plzeňských řek

Pro velký zájem nechal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně připravit dotisk kompletní sady čtyř průvodců podél všech pěti plzeňských řek. Informovala o tom dnes Kateřina Juríková z uvedeného útvaru.

Sada průvodců je nyní až do vyčerpání zásob k dostání v informačním centru na náměstí Republiky v Plzni a také elektronicky na webových stránkách města (v sekci eBook). Naučné stezky údolím plzeňských řek vznikly postupně v průběhu pěti let. V září 2011 byla otevřena první naučná říční stezka Údolím Úslavy, která vede podél toku řeky od Koterova až k soutoku s Berounkou v Doubravce. V březnu 2013 následovala Mže a Berounka. Obě vycházejí od soutoku ve Štruncových sadech a vyšel k nim jeden společný průvodce. První vede proti proudu Mže přes Radčice a Křimice až do Malesic a druhá po proudu Berounky přes Zadní Roudnou k soutoku Úslavy s Berounkou u kostela sv. Jiří a dále do Bukovce. V červnu 2014 se dočkala otevření naučná stezka údolím Radbuzy, která začíná u soutoku se Mží ve Štruncových sadech, pokračuje přes Wilsonův most, papírenskou lávku, Doudlevce, soutok s Úhlavou, Tyršův most, České údolí, lávku k Valše až do Lhoty, kde u lávky Járy Cimrmana končí. O rok později, v červnu 2015, se otevřela také poslední plánovaná říční stezka, a to údolím Úhlavy. Ta vede od soutoku s Radbuzou v Doudlevcích proti proudu přes pravěké hradiště, Hradiště, Černice a Radobyčice až k vrchu Valík.

Co byste neměli podle autorů průvodců na cestě podél plzeňských řek rozhodně minout?

Úslava – 9 km, pěšky cca 3 hodiny

Jan Hajšman – autor průvodce:

Řeka Úslava protéká v posledních kilometrech svého toku spíše okrajovým územím města. Najdeme zde proto klidná zákoutí s málo dotčenou přírodou – například v četných meandrech mezi Koterovem a Božkovem. Zde, stejně jako v jádrech zmíněných dříve samostatných vsí, jakoby se zastavil čas. Mnohá místa se od otevření naučné stezky před čtyřmi lety významně změnila. Přibyly dvě zcela nové lávky – u kostela sv. Jiří a na Božkovský ostrov, který se mezitím stal velmi oblíbeným sportovně-rekreačním areálem. Pohyb po naučné stezce velmi usnadnila nová cesta podél levého břehu Úslavy pod Habrmanovým mostem směrem k lávce u sv. Jiří s napojením na naučnou stezku údolím Mže a Berounky. Několik historických mostů naopak zmizelo. Škoda je především železničních mostů přes Úslavu nebo klenutého viaduktu v Mohylové ulici poblíž Lopatárny, které musely uvolnit místo novým při modernizaci pražské trati. Nové silniční mosty se budují také na Rokycanské třídě. Malý, ale významný mostek, který byl postaven na samém konci naučné stezky za Koterovem, umožňuje pokračovat loukami proti proudu Úslavy až do Starého Plzence. Nápadnou změnou prochází také donedávna zanedbané pozemky v nivě řeky v sousedství lobezských lomů. V roce 2015 zde byla otevřena první část nově budovaného povodňového parku, veřejnosti známého jako Lobezská jezírka.

Mže: 11 km, pěšky cca 4 hodiny

Jan Kopp – autor průvodce:

Soutok Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech můžeme vnímat jako základní uzel cest podél plzeňských řek. Vydáte-li se po naučné stezce proti proudu Mže, navštívíte postupně Roudnou, Radčice, Křimice, Malesice – původní vesnice, které od počátku hledaly způsob soužití s řekou a jsou dnes funkčně i administrativně součástí města. Území podél Mže se v některých úsecích historicky proměnilo, například v místě Rychtářky či bývalého plzeňského výstaviště, jinde si ovšem některé části zástavby zachovaly zčásti původní ráz, např. v Radčicích nebo Křimicích. Přírodní kuriozitou je skalní defilé Čertovy kazatelny pod Zámečkem, které ukazuje docela rozsáhlé formy zvětrávání arkóz – pískovcových hornin tvořících plzeňskou pánev. Pokud je na vás cesta až na konec naučné stezky příliš dlouhá, zavítejte k odpočinku do revitalizovaného Lochotínského parku nebo botanické a zoologické zahrady v sousedství.

Berounka: 6,5 km, pěšky cca 2 hodiny

Jan Kopp – autor průvodce:

Když se od soutoku Radbuzy a Mže vydáte po proudu podél Berounky, uvidíte například zajímavé historické stavby – budovu pivovarských studní, Masarykův most, budovu bývalého pivovaru Prior nebo rozhlednu na Chlumu. Milovníky přírody pak jistě osloví úsek od soutoku s Úslavou, kde Berounka opouští Plzeňskou kotlinu a vtéká do zahloubeného údolí směrem k Bukovci. Stezka ovšem nevede skalnatou soutěskou, ale úbočím Chlumu, a tak máte možnost vnímat říční krajinu této části Plzeňska v širším pohledu. Naučná stezka končí v Bukovci, vy však můžete následovat trasu oblíbených výletů z počátků rozvoje turistiky a směřovat do přírodní rezervace Zábělá. Lesní ekosystém vázaný na svahy údolí Berounky je dnes chráněný i v celoevropském systému Natura 2000.

Radbuza: 12,5 km, pěšky cca 4 hodiny

Jiří Cais, Ladislav Voldřich – autoři průvodce:

Řeka Radbuza se těsně dotýká samotného historického jádra města. Její vody napájely po mnohá desetiletí městské kašny. Naučná stezka vede od soutoku se Mží ve Štruncových sadech střídavě po obou březích řeky a končí u Cimrmanovy lávky ve Lhotě, nejmladším plzeňském obvodě. Svébytnou částí stezky je odbočka do míst někdejší Mlýnské strouhy (dnes sady 5. května a Křižíkovy sady). Trasa je lemována stavbami, které dotvářejí vzhled historické i moderní Plzně (pivovar, fotbalový stadión, Anglické a Denisovo nábřeží, hotel Continental, Františkánský klášter, Západočeské muzeum, mrakodrap, Korandův sbor, kostel sv. Mikuláše a kostelík U Ježíška, bývalá papírna na Petrohradě, někdejší cukrovar/vozovna alias nynější Depo 2015, vodárna na Homolce, sportovní park v Doudlevcích, Borská přehrada i věznice aj.). Na cestě napočítáte celkem 11 mostů a 8 lávek, z nichž některé byly v době svého vzniku originálními technickými díly. Naučná stezka prochází městským parkem (Štruncovy sady), pokračuje přes Anglické a Denisovo nábřeží a dále vede poklidnou předměstskou a příměstskou krajinou (cca od mostu Milénia do Lhoty).

Úhlava: 5,5 km, pěšky cca 2 hodiny

Kateřina Caisová – autorka průvodce:

Milovníci architektury si určitě nenechají ujít vesnickou památkovou rezervaci Černice s charakteristickou pseudohistorickou kapličkou. Stará náves představuje hodnotný soubor lidové architektury s prvky baroka, rokoka i empíru. Obdobně zajímavé stavby najdeme i v Hradišti či Radobyčicích, kde můžeme obdivovat několik klasicistních statků s klenutými branami či návesní kapličky. V Hradišti je dochován domek hamernického mistra z období kolem roku 1800, který je zapsán v seznamu kulturních památek. V Radobyčicích zase zůstal zachován zajímavý mlýn z první poloviny 19. století, který patří mezi nejvýznamnější stavby tohoto typu v kraji. Nesmíme zapomenout ani na novější výstavbu. Pozoruhodná je realizace významného plzeňského architekta Hanuše Zápala z roku 1926 v areálu plzeňské vodárny pod vrchem Homolka, která je opravdu stavebně-technickým unikátem. Nadšenci pro archeologii si určitě prohlédnou dnes ještě dobře patrné zbytky pravěkého opevnění na návrší Pod Homolkou v plzeňské městské části Hradiště. Pravěké hradiště je chráněnou archeologickou památkou zapsanou do seznamu nemovitých kulturních památek.

Řeka Úhlava si udržela velmi přírodní tvářnost břehů, zachovala si původní tvar svého koryta a toku s četnými meandry a malebnými zákoutími a bohatým biotopem. Pro rodiny s dětmi je určitě zajímavý lesopark na Homolce, který je druhým největším lesoparkem v Plzni. Můžeme zde objevovat až 73 taxonů dřevin. Děti mohou s veverkou Homoličkou plnit úkoly na interaktivní stezce, která je seznámí nejen s dřevinami, ptáky nebo houbami, které se zde vyskytují, ale dozví se i základní informace o úpravně vody.

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková organizace zpracovává dva základní strategické dokumenty města – Program rozvoje města Plzně a územní plán. Vyhlašuje s pověřením města architektonické soutěže a zastupuje ho v porotě veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Díky prestižní značce World Trade Center Pilsen, kterou má na starosti, podporuje také spolupráci plzeňských podnikatelů se zahraničními partnery. Z 12 elektronických knih umístěných na webových stránkách města se významně podílel nebo přímo vydal 11, a to i v tištěné podobě. Dvakrát ročně rozesílá česko-anglický elektronický newsletter Pilsen Region Business News.

Naše voda, foto (sada průvodců): E. Kriegerová

 

1.4.2016 10.40, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Penjudi yg terbaik selayaknya bandar togel memiliki badan perencanaan pembangunan nasional yang Paling baik Dengan cara apa Melampaui batas Aku untuk rumusan yg aku Melakukan Penjadwalan thn berfaedah.

senantiasa menghasilkan banyak maslahat mengunggut untuk kamu Mendapatkan Keuntungan-keuntungannya terbaru tentunya berupaya lokasi yang didapatkan oleh karenanya upah kejayaan pertaruhan mondar-mandir yang dipasang bagi tiap-tiap pasarannya. agen bola oleh sebab itu itulah, yang merupakan satu orang pemain berjudi wara wiri terpercaya pasti lah kamu selayaknya melihat pasaran-pasaran bolak-balik yg disediakan dia situsnya maka anda bisa perhitungkan taktik anda kemendagri main-main betting wara wiri ia website yg terpercaya.

VRACÍME VODU LESU

Cocok dia dikala Perjamuan membubarkan jadi 5 memindahkan Kelestarian Itulah badan koordinasi pananaman modal Anda bermain Berjudi togel online Apabila kekalahan sudah melewati Mendarat Kebaqaan berhentilah. Penjudi yg terbaik dapat mengontrol Ia thn penambahan saatnya pergi.

Fotoblog

více >

PŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICEPŘEHRADA VRCHLICE A ŘÍČKA VRCHLICE
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<< Leden 2023 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5