3. 6. 2020

Plavba na vodních nádržích a vodních tocích má svá pravidla

Plavbu na vodních nádržích a na vodních tocích nelze provozovat neomezeně a na všech lokalitách. Platí různá omezení a zákazy. Upozornil na to dnes mluvčí Povodí Ohře Jan Svejkovský.

Plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených povolením k nakládání s povrchovými vodami k chovu ryb (§ 7 odst. 5 vodního zákona), dále na nádržích a úsecích vodních toků viz.

O výjimkách ze zákazů rozhoduje v jednotlivých případech (ne tedy paušálně) vodoprávní úřad po projednání se Státní plavební správou (§ 7 odst. 7 vodního zákona).

Na základě § 7 odst. 6 vodního zákona se zákazy plavby nevztahují na plavidla vyjmenovaných organizací (Státní plavební správa, ozbrojené síly ČR, HZS ČR, Policie ČR, obecní policie, správce vodních toků, s výjimkou OPVZ I. stupně vlastníci povolení k chovu ryb při obhospodařování nádrží k tomu určených) použitá ke služebním účelům a dále na plavidla použitá pro určité účely (výstavba, údržba a provoz VD a staveb na vodních tocích nebo na pozemcích při nich, plavidla osob vykonávajících povinnosti dle vodního zákona, zajištění zdravotní služby či ochrany před povodněmi).

Kde není plavba zakázána, je možná, ale kromě vltavské a labské vodní cesty jen při rychlostech plavidla do 25 km/h. Výjimkou je vodní lyžování (v dráze označené potřebnými plavebními znaky, za dobré viditelnosti, v době 8 – 12 a 14 – 19 hodin mimo neděle a svátky) a dále kluzáky a vodní skútry (mimo území chráněná ochranou přírody – NP, CHKO, NPR, PR, národní přírodní památky, přírodní památky, přírodního parku, EVL a ptačí oblasti, jen na povrchových vodách, které nejsou využívány ke koupání (včetně vod s koupacími vodami bezprostředně sousedících), plavební dráha musí být vyznačena potřebnými plavebními znaky a musí k ní být přístup po zpevněné přístupové komunikaci vstupující do povrchových vod ve vzdálenosti max. 1 km od plavební dráhy; plavbu vodních skútrů a kluzáků je možné provozovat jen za dobré viditelnosti v době 8 – 12 a 14 – 19 hodin mimo neděle a svátky).

Omezení a zákazy pro plavidla s jiným pohonem legislativa neuvádí.

Naše voda

 

14.11.2012 11.48, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VN JEŽKOVECVN JEŽKOVEC
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Červen 2020>>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5