29. 5. 2020

Plány na protipovodňovou ochranu dolního Labe

Po povodni 2002 se na Labi, po odstranění povodňových škod realizuje komplex protipovodňových opatření (PPO). Na jejich financování byly poskytnuty dotační prostředky z úvěru poskytnuté ČR  Evropskou investiční bankou, finančními prostředky z výnosů privatizací, ze státního rozpočtu a z rozpočtů státních podniků Povodí.

Protipovodňové opatření v Křešicích je součástí komplexu protipovodňových opatření v území dolního Labe v úseku Mělník – Křešice – Hřensko. Jde o prioritní oblast, která byla vymezena strategií ochrany před povodněmi v hlavním povodí Labe přijaté Plánem hlavních povodí ČR a schváleným usnesením vlády. Popisovaná stavba se zapojí do souboru opatření ostatních chystaných ochranných protipovodňových prvků v rámci Litoměřického regionu.

V Děčíně je navrženo zvýšení ochrany městské zástavby hrázemi. Na základě kladného posudku strategického experta bylo rozhodnuto o zařazení stavby do programu 129 120. S jejím zahájením se počítá koncem letošního roku, ukončena by měla být do poloviny roku 2013, předpokládané celkové náklady se pohybují ve výši cca 303 mil. Kč. Komplex protipovodňových zdí a hrázek, včetněnezbytných přeložek inženýrských sítí a mobilního hrazení v místech, jež nemohou být trvale zahrazená, představuje ochranu 6 lokalit (3 na levém břehu Labe a 3 na pravém břehu).

V rámci úseku dolního Labe byla jižv rámci dotačního programu 129 120 Podpora prevence před povodněmi II dokončena v roce 2008 ochrana Ústí nad Labem –Střekov. PPO Střekov zahrnuje ochranné hráze v kombinaci s mobilní stěnou na pravém břehu Labe nad železničním mostem v Ústí nad Labem zajistí ochranu před povodňovými škodami na majetku obyvatel a infrastruktuře města pro návrhový průtok Q20. Stavba byla realizována s celkovým nákladem 96,1 mil. Kč.

Další PPO v Ústí nad Labem je připravovaná ochrana levého břehu Labe. Dokončení tohoto projektu je plánováno na rok 2013 a celkové náklady budou činit 366 mil. Kč.

Rozestavěna je protipovodňová ochrana na Q100 Lovosicka (Píšťany, Lovosice). jde o systém, který řeší protipovodňovou ochranu na obou březích Labe. Na levém břehu linie opatření – zemních hrází a pevných a mobilních stěn chrání prostor mezi průmyslovou zónou Prosmyky II, korytem Modly a splavněným korytem Labe, celková délka je 5,3 km. Na pravém břehu PPO chrání intravilán obce Píšťany, celková délka ochranných prvků v této lokalitě je 1,1 km. Celkové náklady 712 mil. Kč. Stavba byla zahájena v dubnu 2010, její dokončení je plánováno v začátku roku 2013.

Pro protipovodňovou ochranu Roudnice nad Labem podalo město návrh na zařazení do programu. Na levém břehu je ochrana řešena pomocí mobilních protipovodňových barier zajišťující ochranu na Q50 a na Q100. Na pravém břehu již byla některá opatření realizována, a v rámci této stavby bude realizována pouze stabilizace návodního svahu severního předmostí. Náklady na realizaci opatření jsou odhadovány na 47 mil. Kč, se zahájením se počítá koncem letošního roku, doba realizace bude cca 1 rok;

Protipovodňová ochrana Štětí s náklady cca 7 mil. Kč bude realizována rovněž na základěnávrhu města Štětí. Město samo financovalo dokumentaci ke stavebnímu povolení. Navržené řešení předpokládá vybudování 5 čerpacích jímek a zpevněných ploch pro mobilní čerpací zařízení pro čerpání vnitřních vod na obou náměstích a jejich okolí, a dále zajištění zpětného zaplavování intravilánu kanalizačními stokami. Se zahájením stavby se počítá koncem letošního roku, dokončení se předpokládá na jaře roku 2013.

Protipovodňové opatření v Mělníce bylo zařazeno do programu na základě návrhu města Mělník. Výstavbou tohoto protipovodňového systému ve třech lokalitách (Mlazice a Rybáře, Přístav a Vinařství) bude zajištěna ochrana města na Q100. V současné době se dokončuje dokumentace pro stavební povolení, zahájení stavby se předpokládá v první polovině roku 2012, stavba by měla být dokončena dočervna 2013, předpokládané celkové náklady činí 546 mil. Kč.

 

Souhrnné informace o protipovodňové ochraně na dolním toku Labe

 

lokalitanákladyrok dokončenístav
Děčín303,4 mil. Kč.2013připravovaná
Ústí n./L., Střekov96,1 mil. Kč.2008dokončená
Ústí n./L., levý břeh366,1 mil. Kč2013připravovaná
Lovosice712,3 mil. Kč2013rozestavěná
Křešice193,7 mil. Kč.2011dokončená
Roudnice n./L.47,2 mil. Kč2012připravovaná
Štětí7,1 mil. Kč.2013připravovaná
Mělník546 mil. Kč2013připravovaná
celkem2,27 mld. Kč  

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR, Povodí Labe, s.p.

13.5.2011 10.30, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31