20. 9. 2020

V plánování a účelnosti rybích přechodů jsou v ČR ještě rezervy

Pojem rybí přechod je dnes součástí slovníku vodohospodářů, hydroenergetiků i ekologů. Zamyšlení o tom, k čemu  rybí přechody slouží a jaké jsou zkušenosti z jejich plánování a realizací v ČR, publikoval na portálu agris.cz článek Petr Birklen z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK).

Rybí přechod je vodní stavba, která je součástí příčných vodních staveb na vodních tocích tvořících bariéru pro pohyb vodních organismů za účelem jejího zprostupnění. Podstatné je, že se jedná o stavby s kompenzačním účinkem. Ani ten sebelepší rybí přechod totiž nemůže negativní vliv příčných staveb úplně odstranit. Stavba rybího přechodu je tedy jen jakýmsi kompromisem. Pokud je to možné a zejména tam, kde jsou toky významnými migračními trasami, by měla být předem zvažována alternativa nezvyšování fragmentace vodního toku další podobnou stavbou, případně i odstranění takové stavby, pokud již v daném profilu stojí.Migrace patří k základním životním potřebám většiny živočichů. U ryb žijících ve vodních tocích jsou úspěšné migrace vázány na řadu faktorů prostředí, nicméně mezi nejzákladnější patří prostupnost vodního toku. Fragmentace prostředí vodních toků souvisí s jejich využíváním (plavba, odběry vod, protipovodňová ochrana apod.) a postupným zahušťováním bariér v minulosti vedla k dramatickému narušení kontinuity migračních koridorů (tahových cest).

Postupná ztráta rozmnožovacích a potravních biotopů vedla k úbytku řady druhů, zejména těch existenčně závislých na dlouhých migracích (stovky až tisíce kilometrů). Ty se dnes i přes změnu vodní politiky v rámci EU (rámcová směrnice o vodách byla přijata v roce 2000) stále pohybují na pokraji vyhynutí, nebo se přinejmenším v našich vnitrozemských vodách nevyskytují.Navrhování rybích přechodů je komplikovaná disciplína, která zejména v samotném počátku vyžaduje mezioborový přístup. Jednotlivé úseky vodního toku jsou vzájemně provázány a státní správa proto musí zajistit rozhodování v širším kontextu a na základě aktuálních podkladů, které si musí být schopen úřad aktivně opatřit a pracovat s nimi v průběhu řízení.

Ke zlepšení situace určitě přispívají podpůrné materiály, které se problematice migrační prostupnosti věnují i z pohledu výkonu státní správy a prospěšné je i stále častější využívání nabídky odborné podpory ze strany AOPK ČR. To vše se pak odráží v kvalitě plánování a realizace vodních přechodů.

Zdroj: www.agroweb.cz ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

26.9.2014 10.57, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

SYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍSYSTÉM MALÝCH TŮNĚK A MEZÍ
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2