22. 9. 2020

Pardubický kraj má novou přírodní rezervaci Mokřiny pod Křížovou horou

Mokřiny pod Křížovou horou, tak se jmenuje nově vyhlášená přírodní rezervace Krajským úřadem Pardubice. Zvláště chráněné území o celkové výměře 22,64 ha se nachází v okrese Ústí nad Orlicí mezi vrcholy Luzný a Křížová hora východně od obce Červená Voda v lokalitě s místním názvem „Na Mokrém“ na hranicích tří katastrálních území – Šanov u Červené Vody, Moravský Karlov a Bílá Voda. Oznámila to Agentura ochrany přírody a krajiny.

Lokalita je součástí velkého lučního komplexu. Jedná se o údolí s biotopy v různém stupni zamokření s pramenící drobnou vodotečí, která ústí do rozsáhlého mokřadu. Bezlesí je v místech rašelinných luk doplněno ojedinělými porosty vrb v jižní polovině území, sušší olšinou a vzrostlými nálety dřevin.

V přírodní rezervaci se vyskytuje celá řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Z orchidejí je to například prstnatec májový, který zde roste ve velkých počtech. Faunu zastupuje mj. silně ohrožená vážka jasnoskvrnná, která je zároveň evropsky významným druhem.

V současnosti probíhá značení tohoto zvláště chráněného území.

Více informací o vyhlášení: http://ftp.aspi.cz/opispdf/kraje/2020/pu04-20.pdf

Zdroj: AOPK, foto: AOPK, Zdeněk Vogl

17.8.2020 7.54, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Ze světa

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

PLUŽINY - šetrné zemědělství v PrazePLUŽINY - šetrné zemědělství v Praze
Foto: Vojta Herout

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Září 2020>>
PÚSČPSN
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4