9. 8. 2020

Osobnosti hodnotí protipovodňovou ochranu Olomouckého kraje

Máme se bát povodní? Staví se na střední Moravě úpravy proti velké vodě v dostatečné míře a dostatečně rychle? Co považujete za největší protipovodňový úspěch vy sami? Na tyto otázky se ptala ve své anketě třiceti osobností Mladá fronta Dnes.

Václav Vlasák majitel areálu Stará střelnice Hranice » Voda nás ohrožuje stále Tady v Hranicích je to pomalu na měsíčním pořádku, stačí větší přívalový déšť a nový park, sklepy a další jsou pod vodou. Vidíme stále, že voda je živel, který nemůžeme podceňovat. Slyšel jsem o jednáních o protipovodňových opatřeních, ale nevidím, že by něco rostlo, alespoň ne tady u nás.

Tomáš Sýkora Okresní hospodářská komora Olomouc » Nikde nic nevidím Povodně nás stále ohrožují a příroda může kdykoli a kdekoli znovu udeřit. Proti povodním se v Olomouckém kraji nestaví skoro nic nebo jen velmi málo. Za největší protipovodňový úspěch nepovažuji vůbec nic, protože ho nikde nevidím.

Zdeněk Schenk archeolog » Udělalo se málo Uplynulo mnoho let a hodně se o protipovodňových opatřeních namluvilo a velmi málo udělalo. V dnešní době máme nádrže, regulujeme toky, a přesto se s vodou potýkáme a nepřestaneme. Opatření trvají na mnohých místech až přílišdlouho, po patnácti letech se teprve realizují.

Lenka Prucková ředitelka Knihovny města Olomouc » Beton nás nespasí Pokud se člověk nenaučí žít v souladu s přírodou, tzn. pokud nepřestane stavět tak blízko u vody, jako se stále děje, tak nás velké povodně budou ohrožovat stále. Betonová monstra nás nespasí, chce to promyšlenou a kvalifikovanou péči o krajinu, zodpovědné plánování a pokoru.

Zdena Frištenská vedoucí Muzea Litovel » Pomalu, pomaloučku… Jestli se staví dosti rychle? Vím, že je to nyní u nás hlavně o financích, ale je to strašně pomalé. Za největší protipovodňový úspěch považuji koncepční zpracování protipovodňových opatření a následnou realizaci, která sice probíhá pomalu, pomaloučku, ale probíhá.

Jiří J. K. Nebeský historik »Snad máme dobrý systém Povodním se nikdy nedá úplně zabránit. Můžeme se lépe starat o krajinu, ale v tomto směru žádný pokrok nevidím. Můžeme méně stavět v záplavovém území, ale ani zde se nic podstatnějšího nezměnilo. Musíme mít dobrý systém včasného varování a řešení krizových situací, a to doufám máme.

Blanka Kolečkářová starostka Držovic » Hodně se jen povídá Povodně nás stále ohrožují a ohrožovat budou, dokud se nebudeme chovat k přírodě pokorněji. Místy se snažíme věci napravovat, ale jde to pomalu. Proti povodním se nestaví rychle, jen se o tom hodně povídá a píše, a to je velmi špatná věc, která se nám může brzy vymstít.

Josef Kaštil tajemník Nadace bezpečná Olomouc » Olomouc je připravenější Mezi největší úspěch považuji víceetapová protipovodňová opatření na řece Moravě. Vzhledem k nákladnosti těchto projektů se domnívám, že rychlejší výstavba není v našich možnostech, nicméně Olomouc by už měla být připravena lépe na povodně typu těch z roku 1997.

Miroslav Kala primář Hospicu na Svatém Kopečku » Chybí důslednost Stále slyšíme, jak se nedostatečně sanují koryta řek, v tomto chybí důslednost, voda opadne a nikoho to už dál nezajímá. Nikdo už nadále nekontroluje, jak byly prostředky investovány, zájem vyšumí. Chybí už důsledná kontrola, zda byly finanční prostředky opravdu použity na lepší protipovodňová opatření.

Radomír Habáň ředitel ZOO Svatý Kopeček » Koryta se upravují Teoreticky nás může příroda vždy zaskočit, a tudížpovodně jsou hrozbou stále. Jen díky opatřením, která se na řekách udělaly, by byly důsledky daleko menší. Nejen Olomouc zvládla postavit bezpečné protipovodňové bariéry, upravují se koryta řek. Je vidět, že se na to stále myslí, udělalo se kus práce a dopady by se tím měly snížit.

Vladimír Tiefenbach majitel pekárny Přerov » Na Bečvě se nestaví Na určitých místech se staví dost, ale když vezmu, co se děje na Bečvě, tak to není žádný zázrak. Koryto sice čistí, svahují, ale tím akorát řeku narovnávají, a tak dostává větší rychlost. Snažíme se přírodu regulovat a děláme to špatně. Povodně se mohou opakovat kdykoliv. Teďmáme štěstí, že na Moravě neprší, ale voda hrozí i nadále.

Jan Horký architekt » A co drobná opatření? Je potřeba umět pracovat s krajinou jako takovou. Měli bychom se zaměřit na stav pevných a užitkových ploch, jak se nakládá s dešťovou vodou, na tvrdé nepropustné půdy apod. Jsou to tisíce drobných opatření, která v kombinaci s těmi zásadními, jako jsou navýšení hrází a podobně, udělají za stejné peníze, větší kus práce.

Oldřich Svoboda Hella Autotechnik Mohelnice » Respekt k přírodě zmizel Stavíme, rozšiřujeme zpevněné plochy, mizí úrodná půda, která způsobovala přirozené vsakování vody, a tím povodnězůstávají aktuální i do budoucna. Respekt k přírodě zmizel. Prostředky, které jsou určeny na protipovodňová opatření se čerpají někde jinde, a to je špatně,pak už bude pozdě, až znovu záplavy udeří.

Josef Doležel marketingový manažer Hanácká kyselka » Udělalo se dost Povodně vždy byly a budou i nadále. Voda je přeci jen živel, a čím víc se ji snažíme regulovat, tím víc nám ukazuje, že je pořád silnější než my. Žádná protipovodňová opatření nejsou nikdy stoprocentní a zárukou, že záplavy už nikdy nepřijdou. V opatřeních se podle mého udělalo dost a stále se realizují další projekty.

Robert Najman šéf Muzejní společnosti Litovelska » Máme rezervy Nikdy nebudeme připraveni na 100 %. Prevencí jsou stavby vodních nádrží, protipovodňových hrází, poldrů, které se plánují, budují a udržují i v našem regionu. V oblasti zástavby je nezbytné regulovat, zpevnit a pravidelně čistit koryta všech vodních toků. V této činnosti máme i dnes značné rezervy.

Radek Čapka ředitel GymnáziaČajkovského Olomouc » Riziko by mělo být menší Hrozba povodní je tu stále. Díky rozsáhlým opatřením, která se neustále na Moravě a Bečvě, jež nás nejvíce ohrožují, budují, by riziko mělo být daleko menší. Rozvojem komerčních a logistických ploch a ubývání zeleně, která přirozeně vodu zachycovala, tu potenciální nebezpečí bude i nadále.

Milada Sokolová radní města Prostějov » Dobrý projekt? Morava Opatření nikdy nebudou dokonalá, ale pokud k nim přispějí svým odpovědným chováním i občané dotčených obcí, mohou fungovat. Za dobré projekty považuji chystaná rozsáhlá protipovodňová opatření na řece Moravě v Olomouci a na řece Bečvě mezi Hranicemi a Troubkami.

Bořivoj Minář generální ředitel firmy Stomix Žulová » Opatření všude nebudou Vždy budeme krok pozadu. Naše republika je posetá vodními toky a nikdo nedokáže odhadnout, kde to rupne příště a není v žádné moci, udělat opatření úplně všude. Až se tam či onde něco stane, pak teprve se vybudují ochranné stavby. Každá účinná opatření se spustí až voda udeří.

Ladislav Brázdil vedoucí projektu auta pro vozíčkáře, Loštice » Staví se, kde nemá Ano, povodně nás mohou zaskočit kdykoliv, pokud přírodu nevrátíme do původního stavu. Za spoustu problémů si také můžeme sami, staví se tam, kde by se stavět vůbec nemělo, buduje se spousta pevných ploch, mizí remízky, regulujeme toky, a pak voda teče příliš rychle.

Dagmar Černíková generální manažerka CineStar Olomouc » Vše je o financích Povodně nás samozřejmě ohrožují stále. Je pozitivní, že protipovodňová opatření jsou stále aktivněprojednávána, jejich rozsah a rychlost řešení jsou však hlavně závislé na veřejných financích. A těch je málo a navíc příroda někdy nerespektuje žádná ochranná opatření.

Radka Kirnerová majitelka RK Prostějov » Hodně se investovalo Povodně nás ohrožují neustále. Za poslední roky se navýšily hráze, vybudovaly nové hrázové systémy. Investovaly se velké peníze do protipovodňových opatření.

Marie Gronychová Vlastivědné muzeum Šumperk » Stavby by nám pomohly Musím uznat, že veškerá opatření jako hráze, poldry a jiné stavby, které se po velkých povodních vybudovaly v okolíŠumperka, jsou asi dostatečně účinné, protože se za celou dobu nic nestalo, mimo míst, jako jsou například Lukavice. Věřím, že i kdyby další velká voda dorazila, tak by škody byly opravdu minimální.

Martina Mařáková projektová manažerka » Hrozba je stálá Povodně nás ohrožují neustále. Není tomu tak dávno, kdy Jesenicko zaskočila blesková povodeň, přestože s vodou jsme bohaté zkušenosti měli už z roku 1997. I díky tomu je vidět, že se neustále investuje do protipovodňových opatření. Jak rychle a dostatečně, to však musí posouditčlověk této problematiky znalý.

Miroslav Chytil ředitel Muzea Prostějov » Existuje koncepce Povodně nás stále ohrožují a ohrožovat vždy budou, příroda si asi opravdu moc poroučet nedá. S konkrétními protipovodňovými opatřeními zkušenosti nemám; v Prostějově, kde bydlím a pracuji, nejsou naštěstí tyto problémy akutní. Za největší protipovodňový úspěch pak považuji to, že se celá situace začala řešit koncepčně.

Radek Vincour ředitel MKZ Uničov» Úspěch? Pochopit přírodu Voda ve mně budí velký respekt. Určitě se mnohé věci mohly řešit rychleji v rámci ochrany života a majetku ohrožených obyvatel. A úspěch? Snad pochopit přírodu, že toky řek mají svůj řád, které si mocná příroda vždy upraví dle sebe, přes veškerou snahu buldozerů, náklaďáků, tuny hlíny a betonu.

Libor Gašparovič galerista »Sláva obtokovému kanálu Rychlost, intenzita a rozsah protipovodňových staveb se odvíjí od mnoha ukazatelů, které jsou zřejmě nejvíc limitovány dostatkem finančních prostředků. Všichni musí uznat, že to jde na vysoké funkční i architektonické úrovni. Nejsem vodohospodářským odborníkem, ale mám na mysli obtokový kanál v Olomouci.

Jan Navrátil ekolog » Prázdný Plumlov Největší protipovodňový „úspěch“ v Prostějově je zcela jistě dlouhodoběvyprázdněná Plumlovská přehrada, která by nyní pojala i několik stoletých povodní, valících se na Prostějov.

Petr Polák genetik a gynekolog » Riziko je stejné Riziko povodní zůstává přibližně stejné, jako před patnácti lety. Doufám, že se proti ničivosti vodního živlu cosi vybudovalo. Rychlost a efektivitu stavebních opatření nedokážu posoudit.

Romana Studýnková ředitelka Gymnázia a SPŠ Přerov » Předci byli prozíravější Nemohu mluvit za ostatní, ale za město Olomouc vím, že se protipovodňová opatření udělala a stále budují, jako laik ovšem nedokážu posoudit, zda-li jsou dostatečná, aby zabránila velkým záplavám jako v roce 97. Povodně, mám pocit, nás ohrožují daleko více než v minulosti, možná je to díky informacím, které se nám dostávají, ale hlavně si myslím, že naši předci byli daleko více prozíravější a nestavěli v oblastech, kde takové nebezpečí hrozilo. Možná bychom se měli poučit a nestavět na místech, která nejsou zrovna v tomto směru bezpečná.

Boris Keka spolumajitel agentury Virklis Olomouc » Vychytralci a spol. Domnívám se, že v rámci možností se děje to, co se dít dá. S přírodou je ten problém, že nikdy nevíte, kdy a kde udeří. Je nereálné chtít ochránit proti povodním spolehlivě a jednou provždy celou republiku. Je to nereálné ekonomicky, ale i prakticky. Rizika lze maximálnězmírnit. Současně si umím představit, že stavbu protipovodňových opatření mohou přinejmenším zpomalovat nejrůznější vychytralci a „ochranáři“, ať už z důvodů zištných nebo jiných. Člověk by jistě chtěl poroučet větru a dešti, ale příroda je a asi i bude pořád mocnější.

Zdroj: regionální mutace Mladá fronta Dnes – Olomoucký kraj

 

12.7.2012 13.31, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6