21. 5. 2019

ČSO chce zlepšit podmínky vodních ptáků v mokřadech

Na ochranu, výzkum a udržitelné využívání mokřadů a jejich biodiverzity v ČR je zaměřen projekt ministerstva životního prostředí „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR,“ za účasti České společnosti ornitologické (ČSO) Informoval o tom ředitel ČSO Zdeněk Vermouzek.

Cílem projektu je podle něj zjištění současného stavu mokřadů ČR a zlepšení znalostí a povědomí veřejnosti o úloze a fungování mokřadů v krajině. Projekt věnuje náležitou pozornost i vybraným lidským aktivitám, které významným způsobem ovlivňují stav a funkci mokřadů a jejich existenci. Úkolem ornitologů je zjistit současný stav ptactva mokřadů Česka. „Na základě takto získané aktuální znalosti vybereme prioritní stanoviště, lokality a druhy, a navrhneme jejich účinnou ochranu,“ říká Katarína Slabeyová, koordinátorka projektu v ČSO.

Mokřady, mezi které řadíme rybníky, řeky, rašeliniště a mnohá další stanoviště vázaná na vodu, patří dlouhodobě mezi nejohroženější typy přírodě blízkého prostředí. Ptáci je využívají ke hnízdění, shromažďování před a během tahu, jako migrační zastávky i jako nocoviště či zimoviště. Spolu s mokřady je proto ohrožena i řada ptačích druhů, které jsou na toto prostředí vázané. Celkově různé druhy mokřadů hostí až 29% druhového bohatství našeho ptactva.

Podle Vermouzka patří ochrana mokřadů jako unikátního prostředí s výskytem významné bioty mezi dlouhodobé zájmy ČSO „Našim hlavním cílem je zlepšení stavu hnízdišť a pohnízdních shromaždišť vodních ptáků,“ dodává.

Součástí projektu bude i propagace výsledků popularizační formou. Specificky na děti a mládež budou zaměřeny prezentace pro učitele a metodické a pracovní listy.

Výstupy projektu budou nejen zpráva o stavu vybraných druhů vodních a mokřadních ptáků dle přílohy dohody AEWA a CMS (odhad početnosti, trendy, klíčové lokality) a strategie ochrany vybraných druhů mokřadních ptáků, ale také doporučení pro management a udržitelné využívání mokřadů. Informace získané během projektu budou shrnuty ve společné publikaci o stavu mokřadů ČR, do které přispějí všichni projektoví partneři.

Kromě ČSO jsou dalšími partnerskými institucemi ENKI, o.p.s., Norská agentura životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., a Beleco.

Projekt je financován z norského finančního mechanizmu (Norway Grants) a finančního mechanizmu Evropského hospodářského společenství (EEA Grants) a významným cílem projektu je i prohloubení bilaterální spolupráce mezi Českou republikou a Norskem.

Projekt „Ochrana a udržitelný rozvoj mokřadů v ČR“ poběží do 30. 4. 2016. Více informací o projektu naleznete také na stránkách mzp.cz a wetlands.cz.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

9.12.2014 8.07, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2