5. 8. 2020

Ornitologové: Aplikace Living land může zlepšit stav životního prostředí

Organizace BirdLife Europe, WWF a EEB spustily kampaň Living land (Za živou přírodu), která vyzývá jednotlivce i celé organizace k oslovení Evropské komise a zdůraznění zájmu o takovou reformu zemědělské politiky, která bude skutečně chránit prostředí, ve kterém žijeme. Upozorňuje na to Václav Zámečník z České společnosti ornitologické (ČSO).

V Čechách i celé Evropě dochází k obrovskému úbytku druhů obývajících zemědělskou krajinu. Za několik posledních desetiletí jsme v Evropě přišli o polovinu ptáků. Stejně kritická je situace i u méně nápadných skupin organismů, jako jsou včely nebo například motýli. Způsob hospodaření přitom do značné míry určuje Společná zemědělská politika, která nastavuje pravidla pro získání veřejné podpory prostřednictvím zemědělských dotací. „Společná zemědělská politika spotřebovává zhruba 40 procent rozpočtu Evropské unie. Pokud má být tento výdaj obhajitelný i do budoucna, musíme ji změnit tak, aby vedla k produkci zdravých potravin a zároveň byla šetrná k životnímu prostředí,“ upozorňuje Zámečník.

Evropská komise nyní oslovila veřejnost prostřednictvím veřejné konzultace, která má za cíl zjistit požadavky na Společná zemědělská politika po roce 2020. Při této příležitosti představili BirdLife, WWF a EEB svou vizi Společná zemědělská politika, která by měla podporovat lokální produkci a zpracovatelský průmysl a naopak omezit dovoz potravin a krmiv získaných neudržitelným způsobem. Je také důležité minimalizovat odpad a podpořit produkci zdravých, výživných a minimálně zpracovaných potravin, které jsou sezónní a pocházejí z lokálních zdrojů. Lidé by také měli mít možnost získat informace o vlivu výroby a distribuce potravin na jejich zdraví, životní prostředí i životní pohodu zvířat.

Před námi je nyní výzva dát Evropské komisi na vědomí, že nám reforma není lhostejná a že stojíme o novou zemědělskou politiku EU, která bude spravedlivější, bude chránit přírodní zdroje a podporovat zdravé potraviny. Možnost podpořit kampaň Living land máte pouze do 2. května.

Jak pomoci? Je to jednoduché. Na webu ČSO jsme připravili elektronický formulář, který vám umožní automaticky zaslat Evropské komisi odpovědi na 5 klíčových otázek o budoucí podobě zemědělské politiky. Pokud máte více času či hlubší zájem o zemědělskou politiku EU, máte možnost zapojit se do konzultace v jejím plném znění (34 otázek). Můžete se přitom inspirovat našimi odpověďmi, ke kterým jsme připravili i zdůvodnění. Více informací naleznete na webu kampaně (www.living-land.org/czech).

„Když jsme před čtyřmi lety spustili Petici za obnovu zemědělské krajiny, překvapila nás široká podpora veřejnosti a skutečný zájem lidí o prostředí, které ji obklopuje. Právě nyní je přitom ten správný okamžik, kdy se o naší budoucnosti rozhoduje na těch nejvyšších místech a každý, kdo není spokojený se současnou situací, může Evropské komisi poslat svůj vzkaz,“ doplňuje Zámečník.

Doplňující informace:

V 50. letech ustanovila Evropská unie Společnou zemědělskou politiku především s úmyslem podpořit produktivitu výroby, stabilizovat trh a garantovat přiměřené ceny pro spotřebitele. To následně vedlo k intenzifikaci zemědělství, tedy k nárůstu spotřeby hnojiv a pesticidů a modernizaci zemědělských strojů. Hned v následujících desetiletích už ale musela Evropská unie řešit problém nadvýroby. Při takto intenzivním využíváním půdy na sebe nedaly čekat další potíže – degradace půdy, znečištěné vodní zdroje a klesající pestrost druhů zemědělské krajiny. Na počátku 90. let přišla první reforma SZP, na kterou pak navázalo několik dalších úprav. Všechny měly za cíl upravit hospodaření tak, aby bylo šetrnější k přírodě. Peníze tak zemědělcům postupně začal přinášet samotný fakt, že hospodaří v souladu podmínkami na bezpečnost potravin a standardy v oblasti životního prostředí a pohody hospodářských zvířat.

Ani stávající opatření, která se od 50. let značně změnila, ale nezastavila úbytek druhů zemědělské krajiny. Nešetrné zacházení navíc zhoršilo kvalitu půdy, která nyní není schopna udržet vodu a tím roste riziko povodní i při relativně menších srážkách a zároveň hrozí nebezpečí snížení zemědělské produkce při větším suchu. A stejně neblahý vliv na produkci mohou mít také mizející opylovači. Současná SZP navíc není devastující jen pro životní prostředí, ale paradoxně je nevýhodná i pro samotné zemědělce. Především pro menší podniky působící v méně výnosných oblastech, které ale svou činností často udržují cenná přírodní stanoviště.

Naše voda, foto (skřivan) Tomáš Bělka, ČSO

11.4.2017 10.37, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Rybářství a rybníkářství, Prevence povodní, voda v krajině, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

MYSLIVECKÝ RYBNÍK, KornaticeMYSLIVECKÝ RYBNÍK, Kornatice
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Srpen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6