30. 5. 2020

V Olomouci začala další stavba protipovodňové ochrany

V Olomouci začala dnes stavba další etapy protipovodňové ochrany města před vysokými průtoky na řece Moravě. Akce za 330 milionů korun respektuje historické a přírodní souvislosti území, uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková.

Kromě paralelního koryta a zeleného ostrova vzniknou i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů.

Stavba zahrnuje úpravu koryta a ohrázování Moravy v úseku dlouhém více než 1,2 kilometru. Řeka by se poté neměla při extrémně vysokých průtocích rozlévat do zastavěných území, ale naopak do míst, kde nezpůsobí zásadní škody. „Navazujeme na akci z roku 2007, kdy jsme vybudovali obtokový kanál s jezem a rybochodem nad mostem Velkomoravská,“ uvedl při dnešním slavnostním zahájení stavby a poklepu základního kamene generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Celkové náklady včetně přípravy projektu a výkupu pozemků dosáhnou 330 milionů korun. Stroje se budou pohybovat v místech mezi železničním mostem trati Nezamyslice – Olomouc (poblíž křižovatky ulic Slavonínská a Střední novosadská) a soutokem Moravy s Mlýnským potokem (nad mostem Velkomoravská). „Olomouc má nyní šanci na rozvoj v lokalitách, které dnes omezuje hrozba povodní,“ doplnil Radim Světlík.

Město Olomouc muselo v souvislosti s touto akcí investovat zhruba devadesát milionů korun. Bylo totiž třeba zajistit, aby současný kanalizační sběrač C nebránil stavbě. Dělníci jej proto přeložili za pravobřežní hráz. Po dostavbě této etapy se obyvatelé Nových sadů a Nového světa už nebudou muset obávat častých povodní. „Chtěli bychom také v budoucnu využít nově vzniklé účelové komunikace Povodí Moravy, aby po ní mohli jezdit i cyklisté,“ řekl primátor města Olomouc Martin Novotný. 

Projekt počítá se zvýšením dosavadních hrází, vybudováním nových ochranných hrází a zdí a snížením levobřežní nábřežní hrany nad kojeneckým ústavem k umožnění nátoku do volného (inundačního) území. Současná široká berma pod ulicí Velkomoravská bude nižší, vznikne zde paralelní koryto a nový, asi 350 metrů dlouhý zelený ostrov. Nové hráze vyrostou také kolem kojeneckého ústavu a areálu Povodí Moravy.

Stavba bude respektovat historické a přírodní souvislosti území, přičemž projektanti zapracovali i připomínky ekologických organizací. „Kromě již zmíněného paralelního koryta a ostrova vzniknou i další revitalizační prvky k zajištění větší biodiverzity vodních živočichů,“ přiblížil ředitel závodu Horní Morava (Povodí Moravy, s.p.) David Fína. Jedná se například o srubový rybí úkryt, biotechnická dřevní opevnění a jesepy, tedy štěrkové pláže pro snadný pohyb živočichů. 

Stavba protipovodňových opatření v Olomouci byla rozdělena do několika ucelených etap. V I. etapě vzniknul obtokový kanál s jezem a rybochodem u plynárny a další související investice.

SoučástíII. etapy jsou úpravy v jižní a střední části Olomouce v rozsahu zhruba 4 km. Část II. A zahrnuje nyní úpravy v jižní části města od konce první etapy po železniční most na trati Olomouc – Nezamyslice na Nových Sadech v délce 1,437 km. Jedná se o území s převládajícím přírodním charakterem. Součástí bude i náhradní výsadba za vzniklou ekologickou újmu při nutném vykácení zeleně. Navazující část II. B obsahuje úpravy v centrální části města od nového mostu u Salzerovy reduty proti toku přes soutok s řekou Bystřicí, včetně kamenného nábřeží se zbytky barokního opevnění až k mostu na Komenského ulici.

„Po dokončení všech plánovaných staveb protipovodňové ochrany bude hanácká metropole chráněná před více než dvousetletým průtokem, což představuje 650 m3/s,“ uzavřel David Fína.

Naše voda

16.8.2012 15.21, Rubrika: Prevence povodní, voda v krajině, Přehrady a vodní díla

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

NOVÝ MOST PŘES LABENOVÝ MOST PŘES LABE
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<<Květen 2020>>
PÚSČPSN
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31