3. 7. 2020

Odpady se v ČR využívají stále více

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výsledky statistických zjišťování nazvané „Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989 – 2017“ (Statistika) z května 2018. Česká asociace odpadového hospodářství ČAOH) sdružující společnosti zabývající se výrobou paliv z odpadů a jejich využití, přinesla ke studii pozitivní komentář.

Dle studie mají zjištěné statistické údaje sloužit primárně pro potřeby Energetické bilance ČR, mezinárodního výkaznictví a stanovení podílu obnovitelných zdrojů energie v ČR. Ve Statistice je tedy sledováno pouze spalování odpadu, které slouží k výrobě energie (nikoliv veškerý spálený odpad v ČR). Jednotlivá statistická šetření v podobě tabulek a grafů prezentují množství spotřebovaných odpadů, energie v palivu, výroby elektřiny, hrubé výroby tepla a dodávky tepla.

Energetickým využitím odpadů se pro účely Statistiky rozumí spalování tuhých komunálních, nemocničních a průmyslových odpadů jakožto i využívání tzv. alternativních paliv, které mají svůj původ v odpadech.

Alternativní paliva a odpady využívané v cementářských pecích a vápenkách zahrnují např. drcené pneumatiky a pryže, paliva vyrobená z vytříděných odpadů, masokostní moučku, kafilerní tuk a další.

Podle Statistiky TAP (tuhá alternativní paliva) z průmyslových či živnostenských odpadů a z třídících linek separovaného komunálního odpadu úspěšně vyrábí několik společností, např. OZO Ostrava s.r.o., Marius Pedersen a.s., FCC Česká republika, s.r.o., Rumpold s.r.o, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Eco WasteEnergy s. r. o. aj. Statistika zmiňuje, že větší část TAP využitého v ČR je vyráběna v České republice.

Jednotlivá zařízení byla pro účely Statistiky rozdělena do kategorií podle převažující vsázky či technologie:

Spalovny tuhého komunálního odpadu (ZEVO)

Spalovny průmyslového a nemocničního odpadu

Využívání odpadů a alternativních paliv v cementárnách a vápenkách

Využívání odpadů a alternativních paliv v energetickém sektoru

Celkem bylo za rok 2017 energeticky využito cca 1, 2 milionu tun odpadu. Z toho nejvíce odpadů bylo energeticky využito ve spalovnách komunálního odpadu (ZEVO), konkrétně celkem 702 831 tun odpadů (při energii v palivu cca 6,5 milionu GJ).

Alternativních paliv a odpadů využitých v cementárnách a vápenkách bylo za rok 2017 souhrnně spotřebováno celkem 395 187 tun při celkové energii v palivu cca 8,8 milionu GJ. Množství využitých TAP jen v cementárnách a vápenkách v České republice vzrostlo za posledních 10 let na dvojnásobek, jak ukazuje graf MPO (viz zde). V tabulce lze údaje zobrazit zde.

To je pozitivní trend, který ukazuje, že odpady umí společnosti v České republice úspěšně využívat a že to dlouhodobě činí již řadu let, a to za stávajících ekonomických podmínek. Dalšímu rozvoji využití tuhých alternativních paliv z odpadů (TAP) by jistě přispěla již dlouho slibovaná vyhláška MŽP k palivům z odpadů. Jak svozové, tak zpracovatelské firmy vyrábějící paliva z odpadů, tak firmy energetické, které tato paliva využívají ve svých zdrojích, po vyhlášce, která by v české legislativě ukotvila evropskou technickou normu k palivům z odpadů, opakovaně volají. MŽP její velmi brzké rozeslání k připomínkám (“v řádu týdnů”) veřejně přislibilo již na březnové konferenci Waste to energy v Praze. To je velmi dobrá zpráva.

Ke stažení: Statistika energetického využívání odpadů a alternativních paliv 1989 – 2017 (MPO) – statistika-energetickeho-vyuzivani-odpadu-a-alternativnich-paliv-1989-2017.pdf [ 1.45 MB, PDF ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel ČAOH (www.caoh.cz) s využitím podkladů z materiálu MPO, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

18.6.2018 7.26, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Statistiky a kauzy

Aktuality

VIDEOROZHOVOR

více >

Fotoblog

více >

NS U MLEJNANS U MLEJNA
Autor: Nina Havlová

Videoreportáž

více >

Kalendář Akcí

<<Červenec 2020>>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2