20. 5. 2019

Odpadní vody ze Sosnové se budou čistit v České Lípě

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila další ze svých  letošních investičních akcí – převedení odpadních vod ze Sosnové na čistírnu odpadních vod v České Lípě. Stavba je v celkovém finančním objemu 14 milionů korun. Oznámila to dnes SVS.

„Cílem zahajované investiční akce je s využitím objektů čistírny odpadních vod Sosnová vybudování nové čerpací stanice odpadních vod s výtlakem na stokovou síť Česká Lípa. K čištění odpadních vod ze Sosnové pak bude sloužit dostatečně kapacitní čistírna odpadních vod v České Lípě, do listopadu 2011 procházející celkovou rekonstrukcí,“ uvedl Petr Skokan, předseda představenstva SVS.

Odpadní vody ze Sosnové jsou odváděny jednotnou kanalizací na čistírnu odpadních vod z roku 1977. Na ČOV nebyly od jejího zprovoznění provedeny žádné rekonstrukce, takže její stavební i technologická část je již dožitá. Jde o mechanicko-biologickou ČOV, původně projektovanou s kapacitou 2×600 EO (ekvivalentních obyvatel). Z provozně-technických důvodů se využívá pouze jedna nádrž, tzn. její kapacita je 600 EO.

Na ČOV jsou přiváděny znečištěné vody od 710 napojených obyvatel, tzn. již nyní je ČOV přetížená. Přečištěné odpadní vody jsou z ní vypouštěny do bezejmenné vodoteče a následně Robečského potoka. Obec plánuje výstavbu dalších rodinných domů, proto je nutné počítat s kapacitou výhledově až 900 EO.

Nová čerpací stanice odpadních vod bude vybudována v nyní neprovozované nádrži. Druhá z nádrží bude využita jako akumulační nádrž pro zachycení dešťových přítoků. Součástí akumulační nádrže bude havarijní přeliv vyústěný do stávající odtokové stoky. Nový kanalizační výtlak z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 125 mm v délce 1498 metrů bude zaústěn do jednotné stoky v ulici U Obecního lesa. Tato stoka je zakončena na ČOV Česká Lípa. Kanalizační výtlak bude uložen bezvýkopově – mikrotuneláží. Součástí stavby je kromě úpravy přítoku na čerpací stanici odpadních vod a do akumulační nádrže, akumulační nádrž s havarijním přelivem, úprava oplocení, komunikace a terénní úpravy areálu ČOV včetně zrušení nepotřebných částí ČOV Sosnová.

Celkový finanční objem rekonstrukce vodovodu je 11,797 milionů korun (bez 20% DPH). Investorem stavby je SVS. Zhotovitelem stavby je Ještědská stavební společnost, spol. s r. o. Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. května 2011. Stavební práce začaly ve 26. týdnu a termín dokončení je stanoven  do 31. prosince 2011.

 Zdroj: SVS

4.7.2011 16.37, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠVODNÍ NÁDRŽ ROZKOŠ
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Květen 2019 >>
PÚSČPSN
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2