6. 4. 2020

9.4.2019 8.14, Rubrika: Vodovody a kanalizace

Odpadní vody na ČOV potečou rekonstruovaným přivaděčem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) vymění v Rychnově u Jablonce nad Nisou 651 metrů kanalizačního přivaděče, který odvádí odpadní vodu na čistírnu od cca 2 000 obyvatel. Informoval o tom dnes Jiří Hladík z oddělení komunikace SVS.

V Rychnově u Jablonce nad Nisou je stoková síť zaústěná na ČOV. Kanalizace samotná začíná v obci Pulečný, délka tohoto sběrného potrubí až k ČOV činí cca 2,2 km. Prakticky v celé jeho trase evidujeme značné nátoky balastních vod jak do potrubí, tak do šachet. Je to způsobeno protispády potrubí, a netěsnostmi ve spojích. Vzhledem ke značné délce kmenové stoky byl vybrán úsek potrubí, který bude zrekonstruován v této etapě.

Předmětem stavby je rekonstrukce kanalizačního přivaděče v délce 651 metrů. Rekonstrukce bude provedena z kameninových trub hrdlových DN 400 vč. přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek z přilehlých nemovitostí a ze stávajících uličních vpustí. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 27. února 2019. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení vč. podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Do konce období vegetačního klidu následovalo mýcení náletových dřevin a odstraňování pařezů.

Aktuálně je stavba v plném proudu, probíhají výkopové práce, pokládka trub a osazování šachet. Dle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 30. září 2019. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde SVS pro rok 2019 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 55,1 mil. korun bez DPH.

SVS, zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

 

9.4.2019 8.14, Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Čistota vody a rekreace, Vodovody a kanalizace

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

VODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOVVODNÍ NÁDRŽ ŠVÁBÍNOV
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Duben 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3