19. 7. 2019

Od příštího týdne lze žádat o dotace na péči o louky z Programu péče o krajinu

I letos je možné žádat o podporu na péči o botanicky cenné travní porosty z Programu péče o krajinu. Informoval o tom dnes mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný.

Příspěvek je podle mluvčího možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 hektarů. „V  minulých letech jsme zavedli nový systém příjmu žádostí, který zjednodušil administrativu u těchto příspěvků a zároveň upřesnil výměru pravidelně obhospodařovaných pozemků. Všichni žadatelé o finanční příspěvek z loňského roku, kteří finanční příspěvek obdrželi, automaticky dostanou během dubna již vyplněné formuláře žádostí o finanční příspěvek. Tyto formuláře je nutné důkladně zkontrolovat, podepsat a poslat zpět na adresu Správy KRNAP do 31. května 2016. V případě, že na straně žadatelů došlo ke změnám v žádosti, ať jsou to změny v číslech účtů nebo ve výčtu obhospodařovaných parcel, je nutné kontaktovat naše pracovníky. V případě, že žadatelé již nemají dále zájem o finanční příspěvek, prosíme, aby nás o této skutečnosti bez odkladu informovali. Noví žadatelé nebo žadatelé, kterým byl z nějakého důvodu v loňském roce příspěvek zamítnut, musí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde s odpovědným pracovníkem provedou zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Nové žádosti budeme přijímat od 15. dubna do 31. května. Je nutné se předem telefonicky objednat,“ uvedl Drahný.

Udělování příspěvku se bude řídit „Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma,“ kde jsou podrobně popsána veškerá pravidla. Tento dokument je závazný jak pro žadatele, tak pro Správu KRNAP. K dispozici je na webových stránkách Správy KRNAP, na jednotlivých územních pracovištích Správy KRNAP a také na obecních úřadech. Žadatelé jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit.

Upozorňujeme veškeré žadatele, že v roce 2016 došlo ke změnám v nařízení vlády o poskytování jednotné platby na plochu (č. 50/2015 Sb.), která nařizuje jako podmínku platby minimální zemědělskou činnost, tedy provedení seče s úklidem biomasy nebo pastvu zvířat do 31. 7. daného roku. Aby nedocházelo k dvojímu financování za stejnou činnost, je Správa KRNAP povinna u žadatelů, kteří zároveň žádají o dotace u Ministerstva zemědělství (Jednotná platba na plochu SAPS, Podpora méně příznivým oblastem LFA), odečítat částku 2 029 Kč na ha z finančního příspěvku. Tato částka je určena výpočtem Ústavu zemědělské ekonomiky a informatiky. Finanční příspěvek není možné kombinovat s agroenvironmentálně – klimatickými opatřeními Ministerstva zemědělství.

Výše příspěvku na posekané a sklizené nebo spasené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová

 

7.4.2016 7.41, Rubrika: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Prevence povodní, voda v krajině

Aktuality

Lesní video

více >

Fotoblog

více >

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍNZAHÁJENÍ ÚPRAV ZDYMADLA HOŘÍN
Autor: Nina Havlová

Videoblog

více >

Kalendář Akcí

<< Červenec 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4